Notification Detail

Draft Law No 330/XII - legal framework for jewellery and hallmarking

Notification Number: 2015/281/P (Portugal)
Date received: 01/06/2015
End of Standstill: 02/09/2015 ( 02/12/2015)

Issue of comments by: United Kingdom
Issue of detailed opinion by: France,Poland
de en fr pt
pt
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 01604
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0281/P

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201501604.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0281 P HR 01-06-2015 P NOTIF2. Member State
P


3. Department Responsible
Ministério da Economia
Instituto Português da Qualidade
Rua António Gião, 2
2829-513 Caparica
Telefone: + 351 21 294 81 00
Fax: + 351 21 294 82 23
e-mail: not9834@ipq.pt
site: www.ipq.pt


3. Originating Department
Ministério das Finanças
Av. Infante D. Henrique, 1
1149-009 Lisboa
Telefone +351 21 881 68 00
Fax +351 21 881 68 62
e-mail: gpeari@gpeari.min-financas.gov.pt


4. Notification Number
2015/0281/P - X10M


5. Title
Nacrt zakona br. 330/XII - pravni okvir za nakit i žigovanje


6. Products Concerned
Predmeti koji sadrže plemenite metale, usluge ispitivanja i označivanja predmeta koji sadrže plemenite metale; licenciranje aktivnosti u sektoru nakita; stručni nazivi procjenitelja plemenitih metala i gemoloških materijala te tehničkog ispitivača-topioničara.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Postupak stavljanja predmeta koji sadrže plemenite metale na nacionalno tržište slijedi iza postupka odobrenja te je odgovornost ureda za ispitivanje osigurati usklađenost. Ovim se postupkom predmeti od plemenitih metala podvrgavaju ispitivanju i označivanju u uredima za ispitivanje kako bi se ustanovilo jesu li usklađeni s propisanim zahtjevima: (i) stavljanje žiga i oznake čistoće ako prethodna oznaka ne uključuje čistoću; (ii) utvrđivanje osobe odgovorne za stavljanje predmeta koji sadrži plemeniti metal na nacionalno tržište i odobrenje ili podnošenje odgovarajućih oznaka odgovornosti, zaštitnih znakova ili jednakovrijednih oznaka; (iii) stavljanje uobičajene kontrolne oznake; (iv) tehnički zahtjevi (vidi članke od 56. do 60.). Sljedeći predmeti izuzimaju se od ispitivanja i označivanja u uredima za ispitivanje prije njihovog stavljanja na tržište: predmeti koji sadrže platinu ili zlato težine 0,5 g ili manje i predmeti koji sadrže srebro težine 2 g ili manje. U svrhu stavljanja na nacionalno tržište, ovim se nacrtom utvrđuju pravne norme čistoće predmeta koji sadrže plemenite metale.


9. Brief Statement of Grounds
Izmjena postojećeg pravnog okvira sadržanog u Uredbi o žigovanju, koja je odobrena Uredbom sa zakonskom snagom br. 391/79 od 29. travnja 1979., kako je izmijenjena uredbama sa zakonskom snagom br. 384/89 od 8. studenog 1989., 57/98 od 16. ožujka 1998., 365/99 od 17. rujna 1999., 171/99 od 19. svibnja 1999., 75/2004 od 27. svibnja 2004. i Uredbom sa zakonskom snagom br. 114/2011 od 30. studenog 2011., s ciljem usklađivanja s Rezolucijom Skupštine Republike br. 9/2013. Predložen je novi pravni režim za sektor s ciljem boljeg uređenja (i) obavljanja trgovine predmetima koji sadrže plemenite metale, uključujući predmete iz ostalih država članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora; (ii) aktivnosti ispitivača-topioničara te procjenitelja predmeta koji sadrže plemenite metale i gemološke materijale te radi uključivanja paladija u popis plemenitih metala; (iv) uklanjanja postojećih teritorijalnih prepreka pristupu uredima za ispitivanje; (v) uklanjanja teritorijalne granice nametnute trgovcima mješovitom robom na malo; (vi) mogućnosti stavljanja na tržište predmeta koji sadrže spojeve plemenitih metala; (vii) predviđanja povećanja težine predmeta od plemenitih metala koji se izuzimaju od postupka označivanja; (viii) mogućnosti stavljanja zaštitnih oznaka na predmete u određenim uvjetima; (ix) pravila elektroničke trgovine predmetima koji sadrže plemenite metale; (x) postupka licenciranja gospodarskih subjekata putem Službe podrške za poduzetnike; (xi) uspostavljanja normi za aktivnosti kupnje i prodaje rabljenih predmeta koji sadrže plemenite metale; (xii) povećanja zahtjeva za informacije vidljive javnosti na mjestima prodaje i distribucije elektroničkim kanalima.


10. Reference Documents - Basic Texts
Temeljni tekstovi nisu dostupni.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification