Notification Detail

Decree amending Decree No 2010-605 of 4 June 2010 concerning the maximum ratio of amounts paid on average to players by licensed online horse-race and sports betting operators

Notification Number: 2015/278/F (France)
Date received: 29/05/2015
End of Standstill: 31/08/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 01581
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0278/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201501581.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0278 F HR 29-05-2015 F NOTIF2. Member State
F


3. Department Responsible
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bureau de la réglementation des produits - Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Originating Department
Ministère des finances et des comptes publics,
Direction du budget
(Bureau des recettes)
Télédoc : 242
139, rue de Bercy
75572 Paris CEDEX 12,


4. Notification Number
2015/0278/F - SERV


5. Title
Uredba o izmjeni Uredbe br. 2010-605 od 4. lipnja 2010. o najvećem udjelu prosječnih iznosa koje ovlašteni internetski priređivači klađenja na konje i sportskog klađenja plaćaju igračima


6. Products Concerned
Online igre


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Ovim nacrtom uredbe priređivačima se omogućuje da objedine sredstva između ovlaštenih priređivača igara na sreću ili da to provodi ovlašteni priređivač s priređivačima koji nemaju ovlaštenje, a djeluju u inozemstvu. Izmjenom Uredbe između ostaloga omogućuje se ukidanje odredbe prema kojoj najveći udjel iznosa koji se prosječno isplaćuju igračima ne može „premašiti najveći iznos utvrđen člankom 3. tijekom dva uzastopna tromjesečja”.


9. Brief Statement of Grounds
Objedinjavanjem oklada na konje među priređivačima ojačat će se tržišno natjecanje. Na taj način neće nastati društveni ili javni problemi jer će omjer isplata igračima (TRJ) ostati pod nadzorom u sklopu zajedničkih sredstava.
U okviru trenutno važećih tekstova objedinjavanje sredstava je nemoguće. Uredbom je predviđeno da omjer isplata igračima kod sportskog klađenja i klađenja na konje ne može biti veći od 85 % za svakog pojedinačnog priređivača. Uredbom se priređivačima ne omogućuje da objedine uloge između sebe bez opasnosti od premašivanja odobrenog omjera isplate igračima.

U slučaju objedinjavanja sredstava među ovlaštenim priređivačima omjer isplate igračima računat će se na način da će TRJ u okviru objedinjenih uloga biti TRJ ukupnih sredstava ponderiran dijelom uplata igrača u objedinjeni fond sredstava. Ovlašteni priređivači moraju sklopiti ugovor o objedinjavanju sredstava i dostaviti jedan primjerak francuskom Regulatornom tijelu za online igre (ARJEL).

U slučaju objedinjavanja sredstava s priređivačima koji ne posjeduju ovlaštenje (stranim subjektima), TRJ će se računati isključivo na temelju podataka ovlaštenih priređivača. Objedinjavanje sredstava s priređivačima koji ne posjeduju ovlaštenje predstavlja posebne poteškoće u pogledu nadzora koji ARJEL provodi u sklopu borbe protiv pranja novca i prevara. Osim toga, ARJEL ne može nadzirati poštuje li ovlašteni priređivač gornju granicu TRJ-a osim ako ne uzme u obzir samo podatke o klađenju igrača dostupne kod ovlaštenog priređivača.

Nadalje, izmjenom Uredbe omogućuje se primjena preporuke br. 35 iz izvješća o reviziji ARJEL-a od 24. lipnja 2011. („primjena blažih pravila u pogledu kontrole TRJ-a”) na način da se ukida odredba prema kojoj najveći udjel iznosa koji se prosječno isplaćuju igračima ne može „premašiti najveći iznos utvrđen člankom 3. tijekom dva uzastopna tromjesečja”. Za pravilo o dvama tromjesečjima utvrđeno je da je štetno za priređivače jer se događaji koji su predmetom oklada, posebice kod sportskog klađenja, odvijaju u „sezonama”. Ubuduće bi se poštivanje gornje granice TRJ-a provjeravalo na razini kalendarske godine.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje na temeljne tekstove: — Zakon br. 2010-476 od 12. svibnja 2010. o otvaranju konkurenciji i regulaciji propisa iz područja online igara na sreću, posebice njegov članak 13.

— Uredba br. 2010-605 od 4. lipnja 2010. o najvećem udjelu prosječnih iznosa koje ovlašteni internetski priređivači klađenja na konje i sportskog klađenja plaćaju igračima
Temeljni tekstovi moraju biti upućeni u sklopu prethodne notifikacije: 2010/167/F: 2010/053/F


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne - Nacrt nije tehnički propis niti se odnosi na ocjenjivanje sukladnosti

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification