Notification Detail

Federal State Government Ordinance on Improving Air Quality in Areas with Heavy Air Pollution (Air Quality Ordinance - Construction Machinery) - Draft to initiate a notification procedure pursuant to Directive 98/34/EC

Notification Number: 2015/275/D (Germany)
Date received: 28/05/2015
End of Standstill: 31/08/2015

Issue of comments by: United Kingdom
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2015) 01566
Direttiva 98/34/KE
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2015/0275/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501566.MT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0275 D MT 28-05-2015 D NOTIF2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg
Referat 53
Hauptstätter Straße 67, 70178 Stuttgart
Tel.: 0049-711-231-5670, E-Mail: guenter.mezger@mvi.bwl.de


4. Notification Number
2015/0275/D - S50E


5. Title
Regolament tal-Gvern tal-Land dwar it-titjib tal-kwalità tal-arja f’żoni li għandhom tniġġis għoli tal-arja (Regolament dwar il-kwalità tal-arja-makkinarji ta’ kostruzzjoni) – Abbozz għall-introduzzjoni tal-proċedura ta’ notifika skont id-Direttiva 98/34/KE


6. Products Concerned
Dan jittratta l-użu tal-makkinarji ta’ kostruzzjoni f’żoni tal-Land ta’ Baden-Württemberg li jaqbżu l-limiti tal-UE għal materja partikolata PM10 jew li fihom jeżisti l-periklu li jinqabżu t-tali limiti.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Fir-regolament qed jiġi stabbilit li makkinarji u tagħmir mobbli operati bid-diżil u użati fuq siti ta’ kostruzzjoni f’żoni ambjentali ta’ żoni bi pjan għaż-żamma tal-kwalità tal-arja, li fihom il-valur limitu tal-materja partikolata PM10 jinqabeż, jew fejn jeżisti l-periklu li dan jinqabeż, għandhom jissodisfaw rekwiżiti partikolari għat-tnaqqis tal-emissjonijiet.
Kien iddefinit approċċ gradwali li jipprovdi żmien għal konverżjoni, iżda li madankollu jippermetti t-tnaqqis tat-tniġġis fl-arja. Barra minn hekk, permezz ta’ eċċezzjonijiet ġenerużi u skema ta’ ċirkustanzi eċċezzjonali huma evitati piżijiet sproporzjonati. Id-dettalji ulterjuri, b’mod partikolari tar-rekwiżiti dwar l-użu tal-makkinarji ta’ kostruzzjoni u tal-eċċezzjonijiet tagħhom jistgħu jiġu derivati mill-abbozz mehmuż tar-regolament, min-nota ta’ spjegazzjoni tiegħu u mill-preambolu nnifsu.


9. Brief Statement of Grounds
Permezz tad-Direttiva 2008/50/KE dwar il-kwalità tal-arja, l-Unjoni Ewropea ppreskriviet lill-Istati Membri valur limitu għal materja partikolata li kellu jiġi osservat sa mill-2005. Madankollu, anki fl-2015 għadhom jeżistu żoni ġewwa Baden-Württemberg fejn, f’taqsimiet tat-toroq b’ammont ta’ traffiku għoli, il-valur limitu, ikkalkolat matul ġurnata, ta’ materja partikolata għall-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem mhuwiex osservat. Għaldaqstant, il-Kummissjoni Ewropea tat bidu għal proċedura ta’ ksur li fiha waslet għall-konklużjoni li f’xi żoni partikolari ma kinux adottati l-miżuri adegwati sabiex jintlaħqu l-obbligi stabbiliti fid-Direttiva 2008/50/KE, kif ukoll sabiex ikun assigurat li l-perijodu ta’ żmien li fih jinqabeż il-valur limitu tal-emissjonijiet jitqassar kemm jista’ jkun.
Anki makkinarji ta’ kostruzzjoni jikkontribwixxu għat-tniġġis tal-arja. Għal din ir-raġuni ġie mfassal l-abbozz mehmuż ta’ regolament għaż-żoni kollha li fihom għadu jeżisti l-periklu tan-nuqqas ta’ konformità mal-valur limitu għal materja partikolata PM10. B’mod konkret, ir-regolament se japplika għall-bliet Ludwigsburg, Markgröningen, Reutlingen, Stuttgart u Tübingen.

Wara li tkun twettqet in-notifika tal-UE, il-kabinett għandu l-intenzjoni li jadottah u jdaħħlu fis-seħħ.


10. Reference Documents - Basic Texts
Ma jeżisti ebda test bażiku


11. Invocation of the Emergency Procedure
Le


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Le


14. Fiscal measures
Le


15. Impact assessment
Bir-regolament ippreżentat għandhom jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa kkawżati minn makkinarji ta’ kostruzzjoni operati bid-diżil. Il-makkinarji ta’ kostruzzjoni li huma użati fil-preżent, li kważi huma esklussivament operati b’magni tad-diżil, ġeneralment jemettu emissjonijiet partikolati għoljin. Bl-immodernizzar b’filtri tal-partikuli, l-emissjonijiet ta’ sustanzi niġġiesa tal-makkinarju ta’ kostruzzjoni jistgħu jonqsu b’iktar minn 90 %.


16. TBT and SPS aspects
Aspett OTK

LE - L-abbozz m’għandu l-ebda impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Aspett SPS

Le – L-abbozz mhuwiex miżura sanitarja jew fitosanitarja
**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt 98/34
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification