Notification Detail

Federal State Government Ordinance on Improving Air Quality in Areas with Heavy Air Pollution (Air Quality Ordinance - Construction Machinery) - Draft to initiate a notification procedure pursuant to Directive 98/34/EC

Notification Number: 2015/275/D (Germany)
Date received: 28/05/2015
End of Standstill: 31/08/2015

Issue of comments by: United Kingdom
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 01566
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0275/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201501566.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0275 D HR 28-05-2015 D NOTIF2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg
Referat 53
Hauptstätter Straße 67, 70178 Stuttgart
Tel.: 0049-711-231-5670, E-Mail: guenter.mezger@mvi.bwl.de


4. Notification Number
2015/0275/D - S50E


5. Title
Uredba pokrajinske vlade o poboljšanju kakvoće zraka u područjima s visokim onečišćenjem zraka (Uredba o kakvoći zraka - građevinski strojevi) - nacrt za pokretanje postupka notifikacije u skladu s Direktivom 98/34/EZ


6. Products Concerned
Uredba se odnosi na uporabu građevinskih strojeva u područjima pokrajine Baden-Württemberg u kojima je prekoračena granična vrijednost EU-a za tvari sitne čestične građe PM10 ili u kojima postoji opasnost od takvog prekoračenja.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Uredbom se utvrđuje da pokretni dizelski strojevi i uređaji koji se koriste na gradilištima u područjima zaštite okoliša koja se nalaze unutar područja u okviru planova za očuvanje čistoće zraka, a u kojima je prekoračena granična vrijednost za tvari sitne čestične građe PM10 ili u kojima postoji opasnost od prekoračenja, moraju udovoljavati određenim zahtjevima za smanjenje emisija.
Definiran je postupni pristup, međutim, vrijeme za prilagodbu još omogućuje rasterećenje zraka. Osim toga, velikodušnim iznimkama i pravilom o tegobama spriječena su nesrazmjerna opterećenja. Pobliže pojedinosti, osobito u pogledu zahtjeva za uporabu građevinskih strojeva i u pogledu iznimaka od tih zahtjeva, navedene su u priloženom nacrtu uredbe, obrazloženju i uvodnim stranicama.


9. Brief Statement of Grounds
Europska unija je Direktivom o kakvoći zraka 2008/50/EZ utvrdila zadanu graničnu vrijednost za tvari sitne čestične građe koje se države članice trebaju pridržavati još od 2005. Međutim, i 2015. u pokrajini Baden-Württemberg još postoje područja u kojima se na dijelovima cesta s visokom gustoćom prometa utvrđena dnevna granična vrijednost za tvari sitne čestične građe ne održava u sigurnim okvirima za zaštitu ljudskog zdravlja. Stoga je Europska komisija pokrenula postupak zbog povrede propisa, u kojem je došla do mišljenja, da u pojedinim područjima nisu poduzete odgovarajuće mjere kojima bi se osiguralo ispunjavanje obveza iz Direktive 2008/50/EZ i omogućilo što je moguće kraće razdoblje prekoračenja granične vrijednosti.
Građevinski strojevi također doprinose onečišćenju zraka. Iz tog je razloga za sva područja, u kojima i dalje postoji opasnost od prekoračenja granične vrijednosti za tvari sitne čestične građe PM10, sastavljen priloženi nacrt uredbe. Konkretno, Uredba će vrijediti za gradove Ludwigsburg, Markgröningen, Reutlingen, Stuttgart i Tübingen.

Nakon slanja notifikacije EU-u, ured ima namjeru istu zaključiti i staviti na snagu.


10. Reference Documents - Basic Texts
Ne postoji temeljni tekst


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Svrha ove Uredbe je smanjenje emisije štetnih tvari iz dizelskih građevinskih strojeva. Građevinski strojevi koji su trenutno u uporabi, i koji rade gotovo isključivo na dizelske motore, u pravilu imaju visoku emisiju čestica. Naknadnim opremanjem filtrima čestica emisije štetnih tvari građevinskog stroja mogu se smanjiti za više od 90 %.


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification