Notification Detail

Draft government regulation amending Government Regulation No 463/2013 on schedules of addictive substances

Notification Number: 2015/273/CZ (Czech Republic)
Date received: 27/05/2015
End of Standstill: 28/08/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
cs de en fr
cs
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 01560
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0273/CZ

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201501560.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0273 CZ HR 27-05-2015 CZ NOTIF2. Member State
CZ


3. Department Responsible
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Gorazdova 24, 128 01 Praha 2
tel: +420 221 802 212
fax: +420 221 802 440
e-mail: eu9834@unmz.cz


3. Originating Department
Ministerstvo zdravotnictví České republiky


4. Notification Number
2015/0273/CZ - C00C


5. Title
Nacrt uredbe Vlade o izmjeni Uredbe Vlade br. 463/2013 o popisima tvari koje izazivaju ovisnost


6. Products Concerned
Psihotropne tvari stavljene na Popis I. u skladu s Konvencijom o psihotropnim tvarima i ostale psihotropne tvari ili njihove analogne tvari popisane zbog njihove zlouporabe ili moguće opasnosti za zdravlje stanovništva Češke Republike.
Te su tvari AH-7921, APINACA, 25B-NBOMe, 25C-NBOMe, 4,4'-DMAR, 3,4-DMMC , 4-FA, 5F-AKB48, 3-FMC, 5FUR-144, 25I-NBOMe, 3-MEC, 3-MMC, 3MeO-PCP, metoksetamin, MT-45, pentedron, α-PVP i UR-144.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Još 12 tvari koje izazivaju ovisnost dodane su Prilogu 4. Uredbi Vlade br. 463/2013 o popisima tvari koje izazivaju ovisnost. Te su tvari AH-7921, APINACA, 25B-NBOMe, 25C-NBOMe, 4,4'-DMAR, 3,4-DMMC , 4-FA, 5F-AKB48, 3-FMC, 5FUR-144, 25I-NBOMe, 3-MEC, 3-MMC, 3MeO-PCP, metoksetamin, MT-45, pentedron, α-PVP i UR-144.

Ključne riječi:
nove sintetičke droge,
psihotropne tvari,
tvari koje izazivaju ovisnost,
sustav nadzora za opojne ili psihotropne tvari.


9. Brief Statement of Grounds
Nove sintetičke droge stižu u Češku Republiku i u čitavu Europsku uniju; one se sintetiziraju kako bi se izbjegle kemijske strukture podložne sustavu nadzora za opojne ili psihotropne tvari. Češka Republika htjela bi se suprotstaviti tim naporima.
Češka Republika odlučila je proširiti popis dodatnim tvarima na temelju preporuka radne skupine u okviru Sustava ranog upozorenja (EWS) koja je odabrala nove tvari prvenstveno s obzirom na: njihovu pojavu u Češkoj Republici i susjednim državama; zdravstvene rizike povezane s uporabom tih tvari; strukturnu sličnost s već popisanim tvarima; vjerojatnost tih novih tvari da postanu uobičajene u Češkoj Republici i utjecaj mjera na zakonitu uporabu tih tvari. Nadalje, s obzirom na Provedbenu odluku Vijeća br. 2014/688/EU od 25. rujna 2014. o podvrgavanju četiri nove psihoaktivne tvari nadzornim mjerama i kaznenim sankcijama predviđenima zakonima država članica Europske unije u skladu s njihovim obvezama koje proizlaze iz Konvencije UN-a o psihotropnim tvarima iz 1971. i s obzirom na preporuku glavnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije poslane glavnom tajniku UN-a o dopunjavanju popisa opojnih i psihotropnih tvari u skladu s Jedinstvenom konvencijom o opojnim drogama iz 1961. i Konvencijom UN-a o psihotropnim tvarima iz 1971.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): - Uredba Vlade br. 463/2013 o popisima tvari koje izazivaju ovisnost
- Zakon br. 167/1998 o tvarima koje izazivaju ovisnost i o izmjenama određenih drugih zakona, kako je izmijenjen,
Temeljni su tekstovi proslijeđeni u okviru prethodne notifikacije: 2012/0324/CZ: 2015/0225/CZ


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification