Notification Detail

Bill for the amendment of the Act (1991:1559) with Regulations in the Field of the Freedom of the Press Act and the Fundamental Law on Freedom of Expression (Implementing Act)

Notification Number: 2015/272/S (Sweden)
Date received: 27/05/2015
End of Standstill: 28/08/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2015) 01554
Directiva 98/34/CE
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2015/0272/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501554.RO)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0272 S RO 27-05-2015 S NOTIF2. Member State
S


3. Department Responsible
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Sverige
+46 8 690 48 00
9834@kommers.se


3. Originating Department
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm
Sverige
+46 8 405 29 48


4. Notification Number
2015/0272/S - SERV30


5. Title
Proiect de lege pentru modificarea Legii (1991:1559) cu reglementări legate de domeniul de aplicare a Regulamentului privind libertatea presei şi a Legii fundamentale privind libertatea de exprimare (legea de punere în aplicare)


6. Products Concerned
Furnizorii de programe de televiziune cu plată trebuie să înregistreze şi să păstreze respectivele programe


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Conform capitolului 5 articolul 3 din proiectul anexat, furnizorii de programe de televiziune cu plată fac obiectul obligaţiei de a înregistra şi de a păstra respectivele programe. Înregistrările trebuie puse, în mod gratuit, la dispoziţia Autorităţii suedeze din domeniul audiovizualului, Cancelarului Justiţiei şi Ombusdmanului din domeniul protecţiei consumatorilor, la cererea fiecăreia dintre aceste autorităţi. Furnizorii de programe de televiziune cu plată care, intenţionat sau din neglijenţă, nu înregistrează şi nu păstrează respectivele programe de televiziune cu plată sunt sancţionaţi cu amendă sau cu închisoare pentru o perioadă de până la un an. Dacă infracţiunea nu este gravă, nu se va aplica nicio sancţiune. Sub rezerva excluderii, furnizorii de programe de televiziune cu plată au obligaţia de a preda înregistrările Autorităţii suedeze din domeniul audiovizualului sau Ombusdmanului din domeniul protecţiei consumatorilor.

Reglementările sunt prevăzute a intra în vigoare pe parcursul primului trimestru al anului 2016.


9. Brief Statement of Grounds
Scopul proiectului de lege este de a garanta faptul că autorităţile sus-menţionate au acces la programele de televiziune cu plată.
Proiectul de reglementări tehnice va fi notificat Comisiei în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale.

Comisia de radiodifuziune suedeză (GRN), care este un organism separat de decizie din cadrul Autorităţii suedeze din domeniul audiovizualului, monitorizează, prin analize ex post, dacă programele radiodifuzate sau difuzate prin intermediul televiziunii şi furnizate sub formă de programe televiziune cu plată sunt în conformitate cu Legea audiovizualului (2010:696) şi cu condiţiile legate de programe aplicabile serviciilor respective.

Obligaţia de înregistrare a programelor, prevăzută la capitolul 5 articolul 3 din legea de punere în aplicare, are ca obiectiv principal asigurarea posibilităţii de a sancţiona încălcarea libertăţii de exprimare. În ceea ce priveşte emisiunile de televiziune, dispoziţia îndeplineşte şi obligaţia asigurării unei baze pentru activitatea de revizuire a Comisiei de radiodifuziune suedeze (GRN) şi a Ombusmanului din domeniul protecţiei consumatorilor, precum şi pentru activitatea de analiză a Autorităţii suedeze din domeniul audiovizualului. Obligaţia înregistrării programelor conform dispoziţiei sus-menţionate nu acoperă în prezent serviciile de televiziune cu plată. Prin urmare, autorităţile nu pot solicita înregistrările ca bază pentru activitatea lor de analiză. Ombusmanului din domeniul protecţiei consumatorilor şi Cancelarului Justiţiei trebuie să li se acorde, de asemenea, acces la înregistrări pentru desfăşurarea activităţilor lor specifice.


10. Reference Documents - Basic Texts
Trimiteri la texte de bază: Legea (1991:1559) cu reglementări legate de domeniul de aplicare a Regulamentului privind libertatea presei şi a Legii fundamentale privind libertatea de exprimare (legea de punere în aplicare)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nu


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nu


14. Fiscal measures
Nu


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspect TBT

NU - Proiectul nu este un regulament tehnic sau o evaluare a conformităţii

Aspect SPS

NU - Proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară
**********
Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva 98/34
Fax: +32 229 98043
email: Dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification