Notification Detail

Bill for the amendment of the Act (1991:1559) with Regulations in the Field of the Freedom of the Press Act and the Fundamental Law on Freedom of Expression (Implementing Act)

Notification Number: 2015/272/S (Sweden)
Date received: 27/05/2015
End of Standstill: 28/08/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 002

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2015) 01554
Richtlijn 98/34/EG
Vertaling van het bericht 001
Kennisgeving: 2015/0272/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501554.NL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0272 S NL 27-05-2015 S NOTIF2. Member State
S


3. Department Responsible
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Sverige
+46 8 690 48 00
9834@kommers.se


3. Originating Department
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm
Sverige
+46 8 405 29 48


4. Notification Number
2015/0272/S - SERV30


5. Title
Wetsvoorstel tot wijziging van wet (1991:1559) houdende voorschriften betreffende het toepassingsgebied van de persvrijheidsverordening en de basiswet inzake vrijheid van meningsuiting (uitvoeringswet)


6. Products Concerned
Aanbieders van pay-per-view moeten programma's opnemen en bewaren


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Aanbieders van „pay-per-view” (PPV) gaan vallen onder de verplichting overeenkomstig hoofdstuk 5, § 3, van het bijgevoegde voorstel om programma's op te nemen en te bewaren. Deze opnamen worden kosteloos verstrekt aan het Omroepagentschap, de procureur-generaal en de consumentenombudsman op verzoek van de desbetreffende instantie. PPV-aanbieders die opzettelijk of als gevolg van nalatigheid PPV-programma's niet opnemen en bewaren, worden veroordeeld tot een boete of een gevangenisstraf van maximaal één jaar. In minder ernstige gevallen worden ze niet verantwoordelijk gehouden. PPV-aanbieders moeten op straffe van een dwangsom kunnen worden verplicht de opnamen over te leggen aan het Omroepagentschap of de consumentenombudsman.

Het is de bedoeling dat de voorschriften in het eerste kwartaal van 2016 in werking treden.


9. Brief Statement of Grounds
Het doel van het voorstel is het verzekeren van de toegang van de desbetreffende instanties tot PPV-programma's.
Voorstellen voor technische voorschriften dienen overeenkomstig Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij te worden aangemeld bij de Commissie.

Het Onderzoeksbureau voor radio en televisie, dat een bijzonder besluitvormingsorgaan is van het Omroepagentschap, ziet er door middel van inspectie achteraf op toe of programma's die via televisie of radio zijn uitgezonden of ter beschikking zijn gesteld als PPV overeenstemmen met het bepaalde in de radio- en televisiewet (2010:996) en de programmagerelateerde voorwaarden die voor diensten kunnen gelden.

De verplichting overeenkomstig hoofdstuk 5, § 3, van de uitvoeringswet om programma's op te nemen dient er voornamelijk voor om het mogelijk te maken schending van de vrijheid van meningsuiting te vervolgen. Met betrekking tot televisie-uitzendingen dient de bepaling er tevens toe de basis voor het onderzoek van het Onderzoeksbureau voor radio en televisie en de consumentenombudsman te verzekeren evenals voor het toezicht door het Zweedse Omroepagentschap. De verplichting om programma's op te nemen overeenkomstig de genoemde bepaling is momenteel niet van toepassing op PPV. Daarom is er geen mogelijkheid voor de instanties om opnamen op te vragen zodat die als basis kunnen dienen voor een onderzoek. De consumentenombudsman en de procureur-generaal moeten ook toegang krijgen tot de opnamen voor hun respectieve werkzaamheden.


10. Reference Documents - Basic Texts
Verwijzingen naar basisteksten: Wet (1991:1559) houdende voorschriften betreffende het toepassingsgebied van de persvrijheidsverordening en de basiswet inzake vrijheid van meningsuiting (uitvoeringswet)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nee


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nee


14. Fiscal measures
Nee


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspect

Nee – Het ontwerp is geen technisch voorschrift, noch een procedure voor de beoordeling van de conformiteit.

SPS-aspect

Nee – Het ontwerp is geen sanitaire of fytosanitaire maatregel.
**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn 98/34
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification