Notification Detail

Bill for the amendment of the Act (1991:1559) with Regulations in the Field of the Freedom of the Press Act and the Fundamental Law on Freedom of Expression (Implementing Act)

Notification Number: 2015/272/S (Sweden)
Date received: 27/05/2015
End of Standstill: 28/08/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2015) 01554
Direttiva 98/34/KE
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2015/0272/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501554.MT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0272 S MT 27-05-2015 S NOTIF2. Member State
S


3. Department Responsible
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Sverige
+46 8 690 48 00
9834@kommers.se


3. Originating Department
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm
Sverige
+46 8 405 29 48


4. Notification Number
2015/0272/S - SERV30


5. Title
L-Abbozz għall-emenda tal-Att (1991:1559) bir-Regolamenti fil-Qasam tal-Att dwar il-Libertà tal-Istampa u l-Liġi Fundamentali dwar il-Libertà tal-Espressjoni (Att ta’ Implimentazzjoni)


6. Products Concerned
Il-fornituri tat-televiżjoni bil-ħlas skont x'tara għandhom jirrekordjaw u jippreservaw il-programmi


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Il-fornituri tat-televiżjoni bil-ħlas skont x'tara għandhom ikunu koperti b’obbligu skont il-Kapitolu 5, it-taqsima 3 fl-Abbozz mehmuż biex jirrekordjaw u jippreservaw il-programmi. Tali reġistrazzjonijiet għandhom jintbagħtu, mingħajr ħlas, lill-Awtorità tax-Xandir Svediża, lill-Uffiċċju tal-Kanċillier tal-Ġustizzja u lill-Ombudsman tal-Konsumatur fuq it-talba ta’ kull awtorità. Il-fornituri tat-televiżjoni bil-ħlas skont x'tara li, intenzjonalment jew bi traskuraġni, jonqsu milli jirrekordjaw jew jippreservaw il-programmi tat-televiżjoni bil-ħlas skont x'tara għandhom ikunu mmultati jew jintbagħtu l-ħabs għal mhux aktar minn sena. Huma m’għandhomx jiġu ġġudikati responsabbli f’każijiet trivjali. Il-fornituri tat-televiżjoni bil-ħlas skont x'tara jistgħu jkunu diretti fuq penali ta’ multa biex jgħaddu r-reġistrazzjonijiet lill-Awtorità tax-Xandir Svediża jew lill-Ombudsman tal-Konsumatur.

Ir-regolamenti huma skedati biex jidħlu fis-seħħ matul l-ewwel kwart tal-2016.


9. Brief Statement of Grounds
L-għan ta’ dan l-Abbozz huwa li jiżgura li l-awtoritajiet imsemmija hawn fuq ikollhom aċċess għall-programmi tat-televiżjoni bil-ħlas skont x'tara.
L-abbozz tar-regolamenti tekniċi għandu jiġi nnotifikat lill-Kummissjoni Ewropea skont id-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura dwar l-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tal-istandards u r-regolamenti tekniċi u r-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika.

Il-Kummissjoni Svediża tax-Xandir (GRN), li hija korp separat tat-teħid tad-deċiżjonijiet fl-Awtorità tax-Xandir Svediża, timmonitorja (permezz ta’ analiżi retrospettiva) jekk il-programmi mxandra permezz tat-televiżjoni jew tar-radju jew magħmula disponibbli permezz tat-televiżjoni bil-ħlas skont x'tara humiex f'konformità mal-Att dwar ir-Radju u t-Televiżjoni (2010:696) u mal-kundizzjonijiet relatati mal-programm li jistgħu japplikaw għal dawn is-servizzi.

L-għan primarju tal-obbligu biex jirrekordjaw il-programmi taħt il-Kapitolu 5, it-taqsima 3 tal-Att ta’ Implimentazzjoni huwa li jagħmilha possibbli li tittieħed azzjoni kontra l-ksur tal-libertà tal-espressjoni. Fir-rigward tax-xandiriet televiżivi, id-dispożizzjoni tissodisfa wkoll l-għan li tiġi żgurata bażi għall-analiżi mill-Kummissjoni Svediża tax-Xandir u l-Ombudsman tal-Konsumatur u għas-sorveljanza mill-Awtorità tax-Xandir Svediża. L-obbligu biex jirrekordjaw programmi skont id-dispożizzjoni msemmija hawn fuq bħalissa ma jkoprix it-televiżjoni bil-ħlas skont x'tara. Konsegwentement, mhuwiex possibbli għall-awtoritajiet li jitolbu r-reġistrazzjonijiet bħala bażi għall-analiżi tagħhom. L-Ombudsman tal-Konsumatur u l-Uffiċċju tal-Kanċillier tal-Ġustizzja wkoll għandhom bżonn aċċess għar-reġistrazzjonijiet għall-operazzjonijiet rispettivi tagħhom.


10. Reference Documents - Basic Texts
Referenza(i) għal test(i) bażiku(ċi): L-Att (1991:1559) bir-Regolamenti fil-Qasam tal-Att dwar il-Libertà tal-Istampa u l-Liġi Fundamentali dwar il-Libertà tal-Espressjoni (Att ta’ Implimentazzjoni)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Le


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Le


14. Fiscal measures
Le


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Aspett OTK

Le - l-abbozz mhuwiex dispożizzjoni teknika jew proċedura tal-valutazzjoni tal-konformità.

Aspett SPS

Le - l-abbozz mhuwiex miżura sanitarja jew fitosanitarja.
**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt 98/34
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification