Notification Detail

Bill for the amendment of the Act (1991:1559) with Regulations in the Field of the Freedom of the Press Act and the Fundamental Law on Freedom of Expression (Implementing Act)

Notification Number: 2015/272/S (Sweden)
Date received: 27/05/2015
End of Standstill: 28/08/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2015) 01554
Direktīva 98/34/EC
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2015/0272/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501554.LV)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0272 S LV 27-05-2015 S NOTIF2. Member State
S


3. Department Responsible
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Sverige
+46 8 690 48 00
9834@kommers.se


3. Originating Department
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm
Sverige
+46 8 405 29 48


4. Notification Number
2015/0272/S - SERV30


5. Title
Likumprojekts par grozījumiem Likumā (1991:1559), ar ko paredz noteikumus Preses brīvības likuma un Vārda brīvības pamatlikuma jomā (īstenošanas likums)


6. Products Concerned
Programmaksas televīzijas piegādātājiem jāieraksta un jāglabā raidījumi.


7. Notification Under Another Act8. Main Content
Uz programmaksas televīzijas piegādātājiem attiecas papildinātā likumprojekta 5. nodaļas 3. pantā noteiktā prasība ierakstīt un glabāt raidījumus. Šādi ieraksti bez maksas jānosūta Zviedrijas Apraides iestādei, tieslietu kanclera birojam un patērētāju ombudam pēc katras iestādes pieprasījuma. Programmaksas televīziju piegādātājiem, kuri tīši vai nolaidības dēļ neieraksta un nesaglabā programmaksas televīzijas raidījumus, piemēro naudas sodu vai cietumsodu līdz vienam gadam. Viņus nesauc pie atbildības maznozīmīgos gadījumos. Programmaksas televīzijas piegādātājiem var pieprasīt iesniegt ierakstus Zviedrijas Apraides iestādei vai patērētāju ombudam, pretējā gadījumā paredzot naudas sodu.

Plānots, ka šie noteikumi stāsies spēkā 2016. gada pirmajā ceturksnī.


9. Brief Statement of Grounds
Likumprojekta mērķis ir nodrošināt, ka minētajām iestādēm ir pieeja programmaksas televīzijas raidījumiem.
Par tehnisko noteikumu projektu tiek paziņots Komisijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā, kā arī informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā.

Zviedrijas Apraides komisija (GRN), kas ir atsevišķa lēmējstruktūra Zviedrijas Apraides iestādē, uzrauga (veicot retrospektīvu izvērtēšanu), vai programmas, kuras pārraidītas televīzijā vai radio, vai programmaksas televīzijā, atbilst Radio un televīzijas likumam (2010:696) un ar raidījumiem saistītajiem nosacījumiem, kuri var attiekties uz šiem pakalpojumiem.

Īstenošanas likuma 5. nodaļas 3. pantā paredzētās pārraižu ierakstīšanas prasības mērķis ir sniegt iespēju rīkoties vārda brīvības pārkāpumu gadījumā. Attiecībā uz televīzijas pārraidēm prasība arī atbilst mērķim nodrošināt pamatu izvērtēšanai, ko veic Zviedrijas Apraides komisija un patērētāju ombuds, kā arī uzraudzībai, ko veic Zviedrijas Apraides iestāde. Pārraižu ierakstīšanas prasība saskaņā ar minēto tiesību aktu pašlaik neattiecas uz programmaksas televīziju. Līdz ar to iestādes nevar pieprasīt ierakstus, lai veiktu izvērtēšanu. Arī Patērētāju ombudam un tieslietu kanclera birojam ir nepieciešama pieeja ierakstiem, lai veiktu attiecīgos pienākumus.


10. Reference Documents - Basic Texts
Atsauce(-es) uz pamatdokumentu(-iem): Likums (1991:1559), ar ko paredz noteikumus Preses brīvības likuma un Vārda brīvības pamatlikuma jomā (īstenošanas likums).


11. Invocation of the Emergency Procedure12. Grounds for the Emergency13. Confidentiality14. Fiscal measures15. Impact assessment16. TBT and SPS aspects
TBT aspekts

NĒ — projekts nav tehniski noteikumi vai atbilstības novērtējums.

SPS aspekts

NĒ — projekts nav sanitārs vai fitosanitārs pasākums.
**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas 98/34 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification