Notification Detail

Bill for the amendment of the Act (1991:1559) with Regulations in the Field of the Freedom of the Press Act and the Fundamental Law on Freedom of Expression (Implementing Act)

Notification Number: 2015/272/S (Sweden)
Date received: 27/05/2015
End of Standstill: 28/08/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2015) 01554
Direktyva 98/34/EB
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2015/0272/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501554.LT)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0272 S LT 27-05-2015 S NOTIF2. Member State
S


3. Department Responsible
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Sverige
+46 8 690 48 00
9834@kommers.se


3. Originating Department
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm
Sverige
+46 8 405 29 48


4. Notification Number
2015/0272/S - SERV30


5. Title
Įstatymo, kuriuo iš dalies keičiamas Įstatymas (1991:1559) dėl taisyklių, susijusių su Spaudos laisvės nutarimo ir Žodžio laisvės įstatymo taikymo sritimi (vykdymo įstatymas), projektas


6. Products Concerned
Užsakomosios televizijos programų teikėjai turi įrašyti ir saugoti programas.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Užsakomosios televizijos programų teikėjams pritaikomas projekto, kuris yra pridedamas, 5 skyriaus 3 straipsnio reikalavimas įrašyti ir saugoti programas. Šie įrašai nemokamai teikiami Radijo ir televizijos tarnybai, Teisingumo kancleriui ir Vartotojų ombudsmenui atitinkamai institucijai pareikalavus. Užsakomosios televizijos programų teikėjai, kurie tyčia arba dėl aplaidumo neįrašo ir nesaugo užsakomosios televizijos programų, baudžiami bauda arba įkalinimo bausme iki vienų metų. Už mažesnius pažeidimus atsakomybė netaikoma. Užsakomosios televizijos programų teikėjai gali būti baudžiami bauda už tai, kad nepateikia įrašų Radijo ir televizijos tarnybai arba Vartotojų ombudsmenui.

Taisyklės įsigalios 2016 m. pirmąjį ketvirtį.


9. Brief Statement of Grounds
Projekto tikslas – užtikrinti galimybę susijusioms įstaigoms peržiūrėti užsakomosios televizijos programas.
Apie šį techninio reglamento projektą pranešta Komisijai pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie standartus, techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką.

Radijo ir televizijos vertinimo taryba – atskiras Radijo ir televizijos tarnybos organas, – vertina, ar televizijos ir radijo programa, kuri jau buvo transliuota arba pateikta teikiant užsakomosios televizijos paslaugas, atitinka Radijo ir televizijos įstatymą (2010:696), taip pat programoms keliamas sąlygas, kurios gali būti taikomos šioms paslaugoms.

Programos įrašymo prievolės, nurodytos vykdymo įstatymo 5 skyriaus 3 straipsnyje, tikslas yra suteikti galimybę bausti už saviraiškos laisvės pažeidimus. Šia nuostata taip pat siekiama užtikrinti galimybę Radijo ir televizijos vertinimo tarybai bei Vartotojų ombudsmenui vertinti televizijos transliacijas, o Radijo ir televizijos tarnybai – vykdyti jų stebėseną. Šiuo metu minėtoje nuostatoje nenumatyta prievolė įrašinėti užsakomosios televizijos programas. Todėl tarnyboms nėra galimybių reikalauti pateikti įrašus siekiant juos įvertinti. Vartotojų ombudsmenui ir teisingumo kanceliarijoms taip pat būtina suteikti galimybę peržiūrėti įrašus, kad jie galėtų vykdyti atitinkamas užduotis.


10. Reference Documents - Basic Texts
Nuorodos į pagrindinius tekstus: Įstatymas (1991:1559) dėl taisyklių, susijusių su Spaudos laisvės nutarimo ir Žodžio laisvės įstatymo taikymo sritimi (vykdymo įstatymas)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Techninių prekybos kliūčių aspektas

Ne – projektas nėra techninis reglamentas ar atitikties vertinimo procedūra.

Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių aspektas

Ne – projektas nėra sanitarinė ar fitosanitarinė priemonė.
**********
Europos Komisijos


Direktyvos 98/34 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification