Notification Detail

Bill for the amendment of the Act (1991:1559) with Regulations in the Field of the Freedom of the Press Act and the Fundamental Law on Freedom of Expression (Implementing Act)

Notification Number: 2015/272/S (Sweden)
Date received: 27/05/2015
End of Standstill: 28/08/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Üzenet 002

A Bizottság közleménye - TRIS/(2015) 01554
98/34/EK irányelv
Az üzenet fordítása 001
Bejelentés: 2015/0272/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501554.HU)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0272 S HU 27-05-2015 S NOTIF2. Member State
S


3. Department Responsible
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Sverige
+46 8 690 48 00
9834@kommers.se


3. Originating Department
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm
Sverige
+46 8 405 29 48


4. Notification Number
2015/0272/S - SERV30


5. Title
A sajtószabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának területét érintő rendelkezéseket tartalmazó (1991:1559) törvényt (végrehajtási törvény) módosító törvénytervezet


6. Products Concerned
A fizetős (pay-per-view) TV-szolgáltatóknak rögzíteniük kell műsoraikat és meg kell őrizniük azokat


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
A fizetős (pay-per-view) TV-szolgáltatókra a mellékelt törvénytervezet 5. fezetének 3. szakasza szerinti kötelezettség érvényes, miszerint rögzíteniük kell műsoraikat és meg kell őrizniük azokat. E felvételeket az adott hivatalok kérésére díjmentesen el kell küldeniük a Svéd Műsorszolgáltatási Hatóság, az Igazságügyi Kancellár Hivatala, valamint a fogyasztóvédelmi ombudsman számára. Azok a fizetős (pay-per-view) TV-szolgáltatók, akik szándékosan vagy gondatlanságból elmulasztják a fizetős televíziós műsorok rögzítését és megőrzését, pénzbüntetés szabható ki, illetve egy éves szabadságvesztéssel sújthatóak. Triviális esetekben nem tekinthetőek felelősnek. A fizetős (pay-per-view) TV-szolgáltatók pénzbüntetés terhe mellett utasíthatóak, hogy a felvételeket átadják a Svéd Műsorszolgáltatási Hatóság vagy a fogyasztóvédelmi ombudsman számára.

A rendelet 2016 első negyedévében fog hatályba lépni.


9. Brief Statement of Grounds
A törvénytervezet célja annak biztosítása, hogy a fent említett hatóságok hozzáférjenek a fizetős televíziós műsorokhoz.
A rendelettervezetet az Európa Bizottsággal ismertették a műszaki szabványok és a szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban.

A Svéd Műsorszolgáltatási Bizottság (GRN) – amely egy különálló döntéshozó szerv a Svéd Műsorszolgáltatási Hatóságnál – ellenőrzi (utólagos felülvizsgálat útján), hogy a TV-n vagy rádión keresztül leadott, illetve a fizetős (pay-per-view) TV-n keresztül elérhetővé tett műsorok megfelelnek-e a rádióról és televízióról szóló törvénynek (2010:696) és az ezekre a szolgáltatásokra érvényes, műsorral kapcsolatos feltételeknek.

A végrehajtási törvény 5. fejezetének 3. szakasza szerinti, a műsorok rögzítésére vonatkozó kötelezettség elsődleges célja véleménynyilvánítás szabadságának megsértésével szemben tett intézkedések lehetővé tétele. A Televíziós műsorszolgáltatások tekintetében a rendelkezés célja továbbá, hogy alapot biztosítson a Svéd Műsorszolgáltatási Bizottság és a fogyasztóvédelmi ombudsman felülvizsgálatához, valamint a Svéd Műsorszolgáltatási Hatóság általi felügyelethez. A műsorok rögzítésének a fent említett rendelkezés szerinti kötelezettsége jelenleg nem terjed ki a fizetős (pay-per-view) TV-kre. Következésképpen a hatóságok nem kérhetnek felvételeket felülvizsgálatuk alapjául. A fogyasztóvédelmi ombudsmannak és az igazságügyi kancellárnak tevékenységeik elvégzése érdekében szintén hozzá kell férniük a felvételekhez.


10. Reference Documents - Basic Texts
Hivatkozás(ok) alapszöveg(ek)re: A sajtószabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának területét érintő rendelkezéseket tartalmazó (1991:1559) törvény (végrehajtási törvény)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nem


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nem


14. Fiscal measures
Nem


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-vonatkozás

Nem – a tervezet nem minősül műszaki rendelkezésnek vagy megfelelőség-értékelési eljárásnak.

SPS-vonatkozás

Nem – a tervezet nem egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedés.
**********
Európai Bizottság

Kapcsolat: 98/34 irányelv
Fax: +32 229 98043
E-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification