Notification Detail

Bill for the amendment of the Act (1991:1559) with Regulations in the Field of the Freedom of the Press Act and the Fundamental Law on Freedom of Expression (Implementing Act)

Notification Number: 2015/272/S (Sweden)
Date received: 27/05/2015
End of Standstill: 28/08/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 01554
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0272/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201501554.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0272 S HR 27-05-2015 S NOTIF2. Member State
S


3. Department Responsible
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Sverige
+46 8 690 48 00
9834@kommers.se


3. Originating Department
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm
Sverige
+46 8 405 29 48


4. Notification Number
2015/0272/S - SERV30


5. Title
Prijedlog izmjene Zakona (1991:1559) s propisima u području Zakona o slobodi medija i Temeljnog zakona o slobodi izražavanja (Provedbeni zakon)


6. Products Concerned
Pružatelji usluga plaćenog televizijskog sadržaja na zahtjev moraju snimiti i čuvati programe


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Na pružatelje usluga plaćenog televizijskog sadržaja na zahtjev primjenjuje se obveza, u skladu s poglavljem 5. člankom 3. u priloženom prijedlogu zakona, prema kojoj su dužni snimati i čuvati programe. Takve snimke besplatno se šalju Švedskoj radiotelevizijskoj agenciji, Uredu državnog pravobranitelja i Pravobranitelja potrošača na zahtjev svakog tijela. Pružateljima plaćenog televizijskog sadržaja na zahtjev koji namjerno ili uslijed nemara ne snime i ne sačuvaju televizijske programe koji se plaćaju na zahtjev izriče se novčana kazna ili zatvorska kazna u trajanju od najviše jedne godine. Ne smatraju se odgovornima u trivijalnim slučajevima. Pružateljima plaćenog televizijskog sadržaja na zahtjev može se pod prijetnjom novčane kazne narediti da predaju snimke Švedskoj radiotelevizijskoj agenciji ili Pravobranitelju potrošača.

Predviđeno je da propisi stupe na snagu tijekom prvog tromjesečja 2016.


9. Brief Statement of Grounds
Svrha ovog prijedloga zakona jest zajamčiti da prethodno navedena tijela imaju pristup plaćenim televizijskim programima na zahtjev.
Nacrt tehničkih propisa mora biti priopćen Komisiji u skladu s Direktivom 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka osiguranja informacija u području tehničkih normi i propisa i pravila o uslugama informacijskog društva.

Švedski radiotelevizijski odbor (GRN), koji je zasebno tijelo ovlašteno za donošenje odluka u sklopu Švedske radiotelevizijske agencije, nadzire (putem naknadne revizije) jesu li programi koji se emitiraju na televiziji ili zvučnom radiju ili koji su dostupni kao televizijski programi na zahtjev u skladu sa Zakonom o radiju i televiziji (2010:696) te uvjetima povezanima s programom koji se mogu primjenjivati na te usluge.

Osnovna svrha ove obveze snimanja programa iz poglavlja 5. članka 3. Provedbenog zakona jest poduzimanje mjera protiv kršenja slobode izražavanja. U pogledu televizijskog programa, ova odredba također ispunjava cilj osiguranja osnove potrebne kako bi Švedski radiotelevizijski odbor i Pravobranitelj potrošača proveli reviziju te radi nadzora Švedske radiotelevizijske agencije. Obveza snimanja programa u skladu s prethodno navedenom odredbom trenutačno se ne odnosi na plaćeni televizijski program na zahtjev. Stoga ta tijela ne mogu zahtijevati snimke u svrhu provedbe revizije. Pravobranitelj potrošača i Ured državnog pravobranitelja također trebaju pristup snimkama u okviru svog djelovanja.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): Zakon (1991:1559) s propisima u području Zakona o slobodi medija i Temeljnog zakona o slobodi izražavanja (Provedbeni zakon)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne – Nacrt nije tehnički propis niti se odnosi na ocjenjivanje sukladnosti.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification