Notification Detail

Bill for the amendment of the Act (1991:1559) with Regulations in the Field of the Freedom of the Press Act and the Fundamental Law on Freedom of Expression (Implementing Act)

Notification Number: 2015/272/S (Sweden)
Date received: 27/05/2015
End of Standstill: 28/08/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2015) 01554
Direktiv 98/34/EF
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2015/0272/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501554.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0272 S DA 27-05-2015 S NOTIF2. Member State
S


3. Department Responsible
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Sverige
+46 8 690 48 00
9834@kommers.se


3. Originating Department
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm
Sverige
+46 8 405 29 48


4. Notification Number
2015/0272/S - SERV30


5. Title
Forslag til lov om ændring i loven (1991:1559) med forskrifter om pressefrihedsforskriftens og ytringsfrihedsgrundlagets områder (gennemførelsesloven)


6. Products Concerned
Leverandører af video-on-demand skal optage og gemme programmer


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Leverandører af video-on-demand skal omfattes af en forpligtelse i henhold til kapitel 5, § 3, i vedlagte forslag til at optage og gemme programmer. Sådanne optagelser skal indgives, uden omkostninger, til myndigheden for radio og tv, retskansleren og forbrugerombudsmanden på anmodning fra den pågældende myndighed. Leverandører af video-on-demand, som forsætligt eller ved uagtsomhed, ikke optager og gemmer programmer i video-on-demand idømmes bøder eller fængsel i højst et år. I mindre sager vil de ikke blive holdt ansvarlige. Leverandører af video-on-demand skal kunne pålægges ved tvangsbøder at indgive optagelsen til myndigheden for radio og tv eller forbrugerombudsmanden.

Forskrifterne planlægges at træde i kraft i første kvartal af 2016.


9. Brief Statement of Grounds
Formålet med forslaget er at sikre adgang for berørte myndigheder til programmer for video-on-demand.
Forslag til tekniske forskrifter skal, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester, meddeles til Kommissionen.

Undersøgelsesudvalget for radio og tv, der er et særligt beslutningsorgan ved myndigheden for radio og tv, overvåger ved efterfølgende undersøgelse om programmer, som er blevet sendt i tv eller radio eller som står til rådighed i video-on-demand, er i overensstemmelse med radio- og tv-loven (2010:696) og de programrelaterede vilkår, som kan være gældende for tjenesterne.

Forpligtelsen til at optage programmer i henhold til kapitel 5, § 3, har det primære formål, at det skal være muligt at skride ind overfor overtrædelse af ytringsfriheden. Hvad angår tv-udsendelser opfylder bestemmelsen også formålet om at sikre grundlaget for undersøgelsesudvalget for radio og tv's og forbrugerombudsmandens undersøgelser samt grundlaget for myndigheden for radio og tv's tilsyn. Forpligtelsen til at optage programmer i henhold til den nævnte bestemmelse omfatter på nuværende tidspunkt ikke video-on-demand. Dermed er det ikke muligt for myndighederne at anmode om optagelser som grundlag for undersøgelser. Forbrugerombudsmanden og retskansleren har også brug for adgang til optagelser i forbindelse med deres respektive aktiviteter.


10. Reference Documents - Basic Texts
Henvisning til grundteksterne: Loven (1991:1559) med forskrifter om pressefrihedsforskriftens og ytringsfrihedsgrundlagets områder (gennemførelsesloven).


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Nej, forslaget er ikke en teknisk forskrift eller en overensstemmelsesvurdering.

SPS-aspekt

Nej - forslaget er ikke en sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning.
**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv 98/34
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification