Notification Detail

Draft Law of the Republic of Lithuania amending Article 9 of Law No I-857 on Alcohol Control

Notification Number: 2015/242/LT (Lithuania)
Date received: 07/05/2015
End of Standstill: Closed

Issue of comments by: United Kingdom
Issue of detailed opinion by: Portugal
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
lt
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 01357
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0242/LT

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201501357.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0242 LT HR 07-05-2015 LT NOTIF2. Member State
LT


3. Department Responsible
Lietuvos standartizacijos departamentas
T. Kosciuškos g. 30, LT- 01100 Vilnius
Tel. +370 (5) 234 8399
Elektroninis paštas dir9834@lsd.lt


3. Originating Department
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius


4. Notification Number
2015/0242/LT - C50A


5. Title
Nacrt zakona Republike Litve o izmjeni članka 9. Zakona br. I-857 o kontroli alkohola


6. Products Concerned
Prodaja alkoholnih pića


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Nacrtom se predlaže uvođenje zahtjeva kojim svako alkoholno piće pakirano za prodaju u Republici Litvi mora biti označeno grafičkim upozorenjima o štetnosti alkohola za trudnice.

Ključne riječi: „alkohol”, „prodaja alkoholnih pića”.


9. Brief Statement of Grounds
Prema anketi Eurobarometra koju je 2010. godine provela Europska komisija, 79 % stanovnika Europske unije, uključujući one u Litvi, složilo se da na pakiranjima alkoholnih pića i u reklamama za alkoholna pića trebaju postojati tekstualna upozorenja o štetnosti alkohola za trudnice i vozače.
U Europskom akcijskom planu Svjetske zdravstvene organizacije za smanjenje štetne uporabe alkohola za 2012.–2020. navodi se da sva alkoholna pića trebaju biti označena tekstualnim upozorenjima o štetnosti potrošnje alkohola za zdravlje kako bi se potrošačima pružile što opsežnije informacije o piću.
Tijekom izrade prijedloga zakona u obzir su uzeti podaci dostupni u litvanskom informacijskom sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja SVEIDRA, koji pokazuju da se svake godine povećava broj osoba kojima je u zdravstvenim ustanovama dijagnosticiran fetalni alkoholni sindrom (Q86.0) (17 osoba 2011. godine, ali 40 osoba 2012. (u obje godine samo slučajevi bolničke skrbi), dok je 2001., 2007. i 2008. ova brojka bila 0). U obzir je uzeta i činjenica da je 2011. godine bilo 7 slučajeva živorođene djece s fetalnim alkoholnim sindromom, a u 2012. dogodilo se 5 takvih poroda (opstetrički podaci ustanova bolničke skrbi za obje godine). Zbog prethodno navedenih razloga predlaže se označivanje alkoholnih pića upozorenjima o štetnosti alkohola za trudnice kako ga one ne bi konzumirale tijekom trudnoće.
Nužna je snažna provedba sprječavanja potrošnje alkohola budući da nijedna količina alkohola tijekom trudnoće nije sigurna te da ne postoji razdoblje trudnoće tijekom kojeg uporaba alkohola nije opasna. Nadalje, tekstualna upozorenja s grafičkim prikazima na alkoholnim pićima služit će kao preventivna mjera ne samo za trudnice nego i za mlade, među kojima raste potrošnja alkohola.
U inozemstvu, u državama poput Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, Kolumbije, Južne Koreje i Južne Afrike, obvezan je poseban simbol ili tekst na etiketama alkoholnih pića kojima se upozorava da potrošnja alkohola tijekom trudnoće nije preporučljiva. Nakon stupanja na snagu zakona u Francuskoj, u listopadu 2007., kojim se uvode obvezne oznake na etiketama alkoholnih pića, povećalo se shvaćanje stanovništva o riziku potrošnje alkohola tijekom trudnoće, a promijenile su se i društvene norme: odbijanje konzumacije alkoholnih pića tijekom trudnoće postalo je prihvatljivije (Guillemont&Léon, 2008.).
Dana 27. siječnja 2014., na Europskom forumu za alkohol i zdravlje u Bruxellesu, nevladina organizacija Eurocare (Europski savez protiv alkohola) predstavila je prijedlog izgleda upozorenja o štetnosti alkohola.
Donošenjem ovog prijedloga zakona provele bi se odredbe Litvanskog zdravstvenog programa za 2014.-2025., poglavlje II., stavak 75., podstavak 13., kako je donesen Odlukom br. XII-964 Seimasa Republike Litve od 26. lipnja 2014. Navedenim se odredbama utvrđuje cilj smanjivanja potrošnje, ponude i potražnje alkoholnih pića uvođenjem obveznih oznaka kojima se savjetuje da trudnice ne konzumiraju alkohol, a koje će se postaviti na ambalažu alkoholnih pića.
Ovim bi se prijedlogom zakona također provele odredbe Zakona Republike Litve o kontroli alkohola, članak 3., kojim se utvrđuju načela državne politike kontrole alkohola.


10. Reference Documents - Basic Texts
Temeljni su tekstovi proslijeđeni u okviru prethodne notifikacije: 2013/0260/LT


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
S obzirom na prirodu ovog nacrta zakonskog instrumenta, ne očekuje se negativan utjecaj.


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Ne – nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.


No contributions were found for this notification