Notification Detail

Amendments to Building Regulations List A, Parts 1 to 3 and List C for the January 2015 edition

Notification Number: 2015/236/D (Germany)
Date received: 05/05/2015
End of Standstill: 06/08/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 01326
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0236/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201501326.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0236 D HR 05-05-2015 D NOTIF2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Referat E B 2, 11019 Berlin, Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bauministerkonferenz, Konferenz der für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Minister/Senatoren der Länder (ARGEBAU), Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin


4. Notification Number
2015/0236/D - B10


5. Title
Izmjene Popisa A propisa iz područja gradnje dio 1. do 3. i Popisa C za izdanje 2015/1


6. Products Concerned
- Građevni proizvodi za betonsku i armirano-betonsku gradnju,
- Građevni proizvodi za betonsku, metalnu i drvogradnju,
- Građevni proizvodi za krovove i krovne pokrivače, zidove i oblaganje zidova kao i stropove i oblaganje stropova te nenosive unutarnje pregradne zidove,
- Građevni proizvodi iz stakla,
- Građevni proizvodi za sustav odvodnje kišnice i otpadnih voda,
- Peći,
- Građevni dijelovi za skele
- Građevni proizvodi za koje ne postoje tehnički zahtjevi ili opće priznata tehnička pravila i čija primjena nije namijenjena ispunjavanju značajnih zahtjeva o sigurnosti fizičkih struktura,
- Građevni proizvodi za koje ne postoje tehničke građevne odredbe ili opće priznata tehnička pravila ili isti ne postoje za sve zahtjeve i koji se s obzirom na ove zahtjeve prema opće priznatim metodama ispitivanja mogu ocijeniti,
- Građevne vrste koje odstupaju od tehničkih zahtjeva ili za koje ne postoje opće priznata tehnička pravila ili isti ne postoje za sve zahtjeve i koji se s obzirom na ove zahtjeve prema opće priznatim postupcima ispitivanja mogu ocijeniti,
- Građevni proizvodi za osnovne konstrukcije i radove proširenja


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Tehničke izmjene i dopune u odnosu na izdanje 2014/2 (Notifikacija br. 2014/0150/D te notifikacija 2014/0167/D). One su potrebne radi prilagođavanja Popisa novo donesenim normama i tehničkim specifikacijama, a time i predstavljanja trenutačnog stanja u području tehnike.
Odredbe o jednakovrijednosti navedene su pod br. 4 kao sastavni dio teksta s objašnjenjima priloženog Popisu A u objavljenim referentnim dokumentima u izdanju 2014/2 (stranica 10. u nastavku; vidi također http://www.dibt.de/de/Geschaeftsfelder/Data/BRL_2014_2.pdf).


9. Brief Statement of Grounds
Ažuriranje Popisa A i C propisa iz područja gradnje uzimajući u obzir nove tehničke propise, posebno europske norme i praktična iskustva.

Notifikacija slijedi po nalogu 16 zemalja Savezne Republike Njemačke.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje na temeljne tekstove: Popis A i popis C propisa iz područja gradnje - izdanje 2014/2 (Notifikacija br. 2014/0150/D te notifikacija 2014/0167/D)
Temeljni su tekstovi proslijeđeni u okviru prethodne notifikacije: 2014/0150/D: 2014/0167/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification