Notification Detail

The Snares Order (Northern Ireland) 2015

Notification Number: 2015/224/UK (United Kingdom)
Date received: 29/04/2015
End of Standstill: 30/07/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 01263
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0224/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201501263.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0224 UK HR 29-04-2015 UK NOTIF2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Department of the Environment
Natural Heritage,
Goodwood House
44-58 May Street
Belfast
BT1 4NN


4. Notification Number
2015/0224/UK - C20A


5. Title
Naredba o zamkama (Sjeverna Irska) iz 2015.


6. Products Concerned
Naredbom o divljim životinjama i biljkama (Sjeverna Irska) iz 1985. pruža se zakonska zaštitu širokom nizu životinja i biljaka koje se želi očuvati. Naredbom iz 1985. propisuju se metode ubijanja i hvatanja divljih životinja putem niza mjera, uključujući korištenje zamki. Prema Naredbi iz 1985., kazneno je djelo postaviti određene vrste zamki, kao što je zamka koja se mehanički zatvara, koje mogu uzrokovati tjelesne ozljede životinje. Njome se također određuju ograničenja u vezi s korištenjem zamki radi smanjenja utjecaja koje bi zamke imale na vrste koje nisu ciljane.

Kada je izmijenjena Naredba o divljim životinjama i biljkama (Sjeverna Irska) iz 1985., putem Zakona o divljim životinjama i prirodnom okolišu (Sjeverna Irska) iz 2011., kako bi se ažurirale razine zaštite za veći niz vrsta, dano je ovlaštenje za postavljanje zakonskih zahtjeva kojima se promiču bolji tehnički standardi u odnosu na određivanje same zamke i prakse rukovatelja. Navedenim će se osigurati humanije postupanje s divljim životinjama, praktične potrebe dobrog upravljanja zemljištem i ciljevi očuvanja prirode.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Naredba o zamkama (Sjeverna Irska) iz 2015. zahtijeva tehničke izmjene u korištenju zamki na području Sjeverne Irske. Za zamke to u praksi znači da moraju biti:

(i) opremljene trajnim prekidačem kako bi se osiguralo da se omča previše ne zatvori i tako prouzroči ozljedu životinje.

(ii) opremljene okretnom spojkom koja olakšava izvijanje životinje ulovljene u zamku radi smanjenja stresa i štete.

(iii) olabavljene u smislu da se opuštaju čim se životinja prestane migoljiti, na taj način umanjujući stres i ozljedu životinje.

(iv) čvrsto postavljene na zemlji kako životinja ne bi mogla odvući zamku i upetljati se u nju.


9. Brief Statement of Grounds
Propisi zahtijevaju neke tehničke prilagodbe zamki, ali ne i velike promjene koje bi utjecale na industriju proizvodnje zamki.


10. Reference Documents - Basic Texts
Ne postoji temeljni tekst


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne – Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu

Sa stajališta SPS-a

Ne – Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification