Notification Detail

Swedish Transport Agency regulations on registering vehicles, etc. in the Road Traffic Register

Notification Number: 2015/193/S (Sweden)
Date received: 13/04/2015
End of Standstill: 14/07/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr sv
sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 01080
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0193/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201501080.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0193 S HR 13-04-2015 S NOTIF2. Member State
S


3. Department Responsible
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Sverige
+46 8 690 48 00
9834@kommers.se


3. Originating Department
Transportstyrelsen
Transportregisteravdelningen
Ledningsstöd
701 88 Örebro
+46 10 -4956019


4. Notification Number
2015/0193/S - T40T


5. Title
Propisi Švedske prometne agencije o registraciji vozila, itd. u Registru cestovnog prometa


6. Products Concerned
Izravno obavješćivanje i izravan pristup Registru cestovnog prometa (između ostalog, Registru vozila u Švedskoj), registarske pločice i privremene registarske pločice za vozila.


7. Notification Under Another Act
- Usp.:
(a) Direktiva 2002/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. ožujka 2002. o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/61/EEZ, kako je izmijenjena Direktivom Komisije 2013/60/EU,
(b) Direktiva 2003/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o homologaciji traktora za poljoprivredu i šumarstvo, njihovih prikolica i priključnih vučenih strojeva, kao i njihovih sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica i o stavljanju izvan snage Direktive 74/150/EEZ, kako je izmijenjena Direktivom Komisije 2014/44/EU,
(c) Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 1171/2014,
(d) Uredba (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. veljače 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo (ispravljena verzija),
(e) Uredba (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (izvorna verzija),
(f) Direktiva 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima o izmjeni Direktive 95/16/EZ, kako je izmijenjena Direktivom 2009/127/EZ Europskog parlamenta i Vijeća,
(g) Uredba Vijeća (EZ) br. 2411/98 od 3. studenoga 1998. o priznavanju razlikovnih oznaka država članica u kojima su registrirana motorna vozila i njihove prikolice u prometu unutar Zajednice (izvorna verzija).


8. Main Content
Detaljni propisi o, prije svega, načinu na koji se vozila registriraju u Švedskoj, načinu na koji se Registar cestovnog prometa može koristiti, izgledu registarskih pločica i njihovoj uporabi.


9. Brief Statement of Grounds
Ažuriranje postojećih propisa.

Područje koje se odnosi na postupak prijave za izravan pristup lakše je i jasnije onima koji se prijavljuju za izravan pristup Registru cestovnog prometa. Propisi trenutno ne sadrže nikakve odredbe u vezi s izravnim pristupom. Švedska prometna agencija smatra da trenutna praksa nije jasna onima koji se prijavljuju za izravan pristup Registru cestovnog prometa.

Područje koje se odnosi na postupak prijave za izravno obavješćivanje lakše je i jasnije onima koji se prijavljuju za odobrenje izravnog obavješćivanja Registra cestovnog prometa. Odredbe u vezi s informacijama koje se pružaju usklađene su za one koji se prijavljuju za trgovinsku dozvolu.

Sve informacije u vezi s dimenzijama svih registarskih pločica nalaze se u propisima.

Informacije o tome da će šifra proizvođača također biti stavljena na registarsku pločicu dodane su propisima.

Pravila Švedske prometne agencije o dodjeli registarskih pločica usklađena su za klasu 1 motocikala i mopeda.

Obrada pločica također je usklađena. Tipovi pločica usklađeni su izmjenom postupka mjerenja za privremene pločice.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): Usp.:
Zakon o Registru cestovnog prometa (2001:558)
Uredba o Registru cestovnog prometa (2001:650)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne – nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification