Notification Detail

Design Manual for Roads and Bridges HD 32 - Maintenance of Concrete Roads

Notification Number: 2015/189/UK (United Kingdom)
Date received: 13/04/2015
End of Standstill: 14/07/2015

de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 01052
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0189/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201501052.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0189 UK HR 13-04-2015 UK NOTIF2. Member State
UK


3. Department Responsible
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Originating Department
Highways Agency
Woodlands
Manton Lane
Bedford
MK41 7LW


4. Notification Number
2015/0189/UK - B00


5. Title
Priručnik za projektiranje cesta i mostova
HD 32 - Održavanje betonskih cesta


6. Products Concerned
Svi proizvodi i usluge koji se uobičajeno koriste za izgradnju autocesta i pomoćnih konstrukcija na mreži magistralnih cesta UK-a.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Zahtjevi za radove na autocestama temelj su ugovorne dokumentacije koju koristi Agencija za autoceste za radove izgradnje novih autocesta i održavanje mreže magistralnih cesta UK-a.

HD 32 - Održavanje betonskih cesta postavlja potrebu za nadzornom organizacijom u pogledu održavanja betonskih cesta


9. Brief Statement of Grounds
Korištenje navedenih dokumenata obvezno je za sve magistralne ceste, uključujući autoceste, u Engleskoj. Ostali nadzorni odjeli UK-a uključuju određene izmjene za uzimanje u obzir lokalnih uvjeta.

Ovim će se dokumentom zamijeniti postojeći dokument HD 32 te osigurati najbolja praksa za održavanje betonskih cesta poštujući sve relevantne direktive EU-a te osiguravajući prikladne razine upravljanja za tijelo nadležno za autoceste.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje na temeljne tekstove: BS EN 12273 Tankoslojne asfaltne prevlake izrađene hladnim postupkom. Zahtjevi BSI
HD 26 (DMRB 7.2.3) Projektiranje kolnika
HD 27 (DMRB 7.2.4) Metode gradnje kolnika
HD 28 (DMRB 7.3.1) Otpor privlačenja. [2015/102/UK]
HD 29 (DMRB 7.3.2) Metode ocjene stanja konstrukcije.
HD 30 (DMRB 7.3.3) Postupak ocjene stanja konstrukcije.
HD 31 (DMRB 7.4.1) Održavanje bitumenskih cesta. [1992/337/UK] i [1996/190/UK]
Specifikacija radova na autocestama serija (MCHW1) 100 [2013/359/UK]
Specifikacija radova na autocestama serija (MCHW1) 900. [2015/105/UK]
Specifikacija radova na autocestama serija (MCHW1) 1000. [2015/104/UK]
Temeljni su tekstovi proslijeđeni u okviru prethodne notifikacije: 2015/105/UK: 2015/104/UK


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne - Nacrt nije tehnički propis niti se odnosi na ocjenjivanje sukladnosti

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification