Notification Detail

Law on the legal status of explosives for civilian use and pyrotechnic articles

Notification Number: 2015/172/RO (Romania)
Date received: 09/04/2015
End of Standstill: 10/07/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 00983
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0172/RO

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201500983.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0172 RO HR 09-04-2015 RO NOTIF2. Member State
RO


3. Department Responsible
Direcția Generală Politici Industriale și Competitivitate și Afaceri Europene – Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului
Calea Victoriei, nr.152, Sector 1, Bucureşti, cod 010096;
Telefon 004 0212.025.240, 004 0212.025.241, 004 0212.025.359 Fax 004 0212.025.245
E-mail:cgroza@minind.ro; razvan_cuc@minind.ro


3. Originating Department
Direcţia Asigurări Sociale - Serviciul Securitate şi Sănătate în Muncă
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, Sector 1, Bucureşti, cod 010026;
telefon/fax: 004 021 315 22 90; e-mail: dssm@mmuncii.ro


4. Notification Number
2015/0172/RO - C10C


5. Title
Zakon o pravnom statusu eksploziva za civilnu upotrebu i pirotehničkih sredstava


6. Products Concerned
Zakonodavnim aktom se regulira uvjete izvođenja aktivnosti s eksplozivima za civilnu upotrebu i pirotehničkim sredstvima


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Zakonom se utvrđuje opći okvir izvođenja aktivnosti s eksplozivima za civilnu upotrebu i pirotehničkim sredstvima, točnije aktivnosti povezanih s: proizvodnjom, pripremom (što znači pripremu eksploziva za civilnu upotrebu na mjestu na kojem će se upotrebljavati), pohranom, prijevozom, uvozom, izvozom, stavljanjem na tržište i upotrebom, kao i drugim specifičnim radnjama koje uključuju ove proizvode. Sve te aktivnosti mogu obavljati isključivo ovlašteni pojedinci ili pravne osobe, u zakonu navedeni kao „gospodarski subjekti“.
U skladu sa zakonom, ovlaštenja zajednički izdaju teritorijalni inspektorati za rad i Glavna uprava inspektorata bukureštanske policije / okružne policije u čijoj je nadležnosti sjedište podnositelja zahtjeva ili prostori u kojima podnositelji zahtjeva obavljaju aktivnosti vezane uz proizvodnju, pohranu ili upotrebu eksploziva za civilnu upotrebu i/ili pirotehničkih sredstava.
Njime se utvrđuju minimalni uvjeti koje gospodarski subjekti moraju ispuniti kako bi bili ovlašteni, kao i situacije u kojima se ovlaštenja obnavljaju ili suspendiraju.
Zakonom se također utvrđuju obveze obavješćivanja za gospodarske subjekte u odnosu na tijela koja su izdala ovlaštenja ili u odnosu na druga tijela, ako je primjenjivo, pri izvođenju aktivnosti s eksplozivima za civilnu upotrebu i/ili pirotehničkim sredstvima.
U zakonu se ističu odredbe čije se nepridržavanje smatra prekršajem na što su primjenjive sankcije, kategorizirane prema tijelu za kontrolu koje provodi sankciju.
Kako bi se omogućila provedba ovog zakona, bit će izrađene tehničke norme.

Ključne riječi: eksplozivi za civilnu upotrebu, pirotehnička sredstva


9. Brief Statement of Grounds
Uvjeti za izvođenje aktivnosti s eksplozivima za civilnu upotrebu i pirotehničkim sredstvima trenutno su na nacionalnoj razini regulirani Zakonom br. 126/1995 o pravnom statusu eksplozivnih materijala.
Zbog (1) velikog broja izmjena i dopuna Zakona br. 126/1995 uslijed razvoja i poboljšanja pravnih okvira koji odgovaraju ovom sektoru na nacionalnoj razini kao i na razini EU-a, (2) izmjena i dopuna do kojih bi trebalo doći kako bi se osigurala usklađenost sa zahtjevima (reformiranih) direktiva po pitanju sektora „eksploziva za civilnu upotrebu“ i „pirotehničkih sredstava“ i (3) redefiniranja područja primjene uzimanjem u obzir područja stručnosti pokretača, potrebno je izraditi novi nacrt zakona kojim se regulira pravni status eksploziva za civilnu upotrebu i pirotehničkih sredstava na nacionalnoj razini i stavlja izvan snage Zakon br. 126/1995 o pravnom statusu eksplozivnih materijala.


10. Reference Documents - Basic Texts
Temeljni tekstovi nisu dostupni.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification