Notification Detail

Regulation of the Minister for the Interior and Administration of ....... amending the Regulation on the requirements for the protection of monetary instruments stored and transported by business entities and other business units

Notification Number: 2015/147/PL (Poland)
Date received: 27/03/2015
End of Standstill: 29/06/2015

Issue of comments by: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr pl
pl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 00857
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0147/PL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201500857.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0147 PL HR 27-03-2015 PL NOTIF2. Member State
PL


3. Department Responsible
Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki,
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
tel. +48-22/693-5407, fax: +48-22/693-4084, e-mail: notyfikacja@mg.gov.pl


3. Originating Department
Departament Prawny, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, tel. +48-22/601-5325, fax: +48-22/601-4282,
e-mail: dep.prawny@msw.gov.pl


4. Notification Number
2015/0147/PL - B20


5. Title
Uredba ministra unutarnjih poslova i uprave od ....... o izmjeni Uredbe o zahtjevima za zaštitu monetarnih sredstava koja drže i prevoze poslovni subjekti i ostale poslovne jedinice.


6. Products Concerned
zaštita, čuvanje i prijevoz monetarnih sredstava


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Novom formulacijom članka 12. stavka 1. iz nacrta Uredbe omogućeno je stavljanje na poljsko tržište proizvoda koji su proizvedeni ili stavljeni na tržište druge države članice ili Republike Turske, ili koji su proizvedeni u državi članici Europske slobodne trgovinske zone (EFTA-e) koja je potpisnica sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, u skladu s obvezujućim odredbama koje su na snazi u tim državama te pod uvjetom da proizvodi ispunjavaju zahtjeve jednakovrijedne zahtjevima Uredbe, ako za određeni proizvod nisu utvrđeni zahtjevi iz članka 12. stavka 1. prvog podstavka (vidi članak 12. stavak 1. drugi podstavak).


9. Brief Statement of Grounds
Izmjena Uredbe ministra unutarnjih poslova i uprave od 7. rujna 2010. o izmjeni Uredbe o zahtjevima za zaštitu monetarnih sredstava koja drže i prevoze poslovni subjekti i ostale poslovne jedinice (Službeni list br. 166, stavka 1128.; 2012., stavka 1262. i 2013., stavka 1652.) uvodi se zbog potrebe za izmjenom članka 12. stavka 1. ove Uredbe. Odredba je osporena u pritužbi podnesenoj Europskoj komisiji, u kojoj se tvrdi da predstavlja prepreku trgovini između država članica EU-a u smislu članka 34. Ugovora o funkcioniranju Europske unije jer se njome, u slučaju proizvoda na koja se ne primjenjuju odredbe o usklađivanju, (trenutačnom formulacijom) nameće obveza ishođenja potvrde o sukladnosti s primjerenim poljskim normama za ove proizvode kako bi se za njih izdalo odobrenje za korištenje od strane poslovnih subjekata i ostalih poslovnih jedinica. Nadalje, u prethodno navedenoj pritužbi istaknuto je da predmetna Uredba ne sadrži odredbe o uzajamnom priznavanju proizvoda stavljenih na tržište u skladu sa zakonodavstvom u drugoj državi članice EU-a/EGP-a ili Turskoj. Stoga je u novu inačicu dodano načelo uzajamnog priznavanja.


10. Reference Documents - Basic Texts
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): 1) Zakon o zaštiti osoba i imovine od 22. kolovoza 1997. (Službeni list 2014., stavka 1099.).
2) Uredba ministra unutarnjih poslova i uprave od 7. rujna 2010. o zahtjevima za zaštitu monetarnih sredstava koja drže i prevoze poslovni subjekti i ostale poslovne jedinice.


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Da


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu

Sa stajališta SPS-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu

Ne – nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification