Notification Detail

Regulation amending the Activities (Environmental Management) Regulation and certain other regulations (new activities)

Notification Number: 2015/137/NL (Netherlands)
Date received: 26/03/2015
End of Standstill: 29/06/2015

de en fr nl
nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 00811
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0137/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201500811.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0137 NL HR 26-03-2015 NL NOTIF2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Infrastructuur en Milieu


4. Notification Number
2015/0137/NL - S00E


5. Title
Uredba o izmjeni Uredbe o aktivnostima (upravljanja okolišem) i određenih drugih uredbi (nove aktivnosti)


6. Products Concerned
Metali, eksplozivne tvari ili predmeti, streljane na otvorenom, gnojiva životinjskog podrijetla, određene ptice kućni ljubimci i ptice grabljivice, radovi bojenja cvijeća, mjere štednje energije, tekstili, hlapljivi organski spojevi, postrojenja za izgaranje, motorna ili tračna vozila, benzin, LPG, podzemni spremnici, sustavi hlađenja, vozila za otpad.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Nacrt Uredbe o izmjenama može sadržavati tehničke propise u člancima I., III. i IV.

Ovom Uredbom o izmjenama detaljno se opisuju odredbe uključene u Odluci o aktivnostima (upravljanja okolišem). Nacrt Odluke o izmjeni, koja uključuje te odredbe i koja je temelj ovoj Uredbi o izmjeni, prethodno je notificiran (2015/0108/NL). Uredba o izmjeni posebno se tiče metoda kojima se pojašnjava niz određenih odredbi Odluke.

Roba, potvrde inspekcije ili stručni zahtjevi podliježu klauzuli ekvivalentnosti članka 1. stavka 3. Odluke o aktivnostima (upravljanja okolišem), kojom se omogućuje uzajamno priznavanje roba i usluga.


9. Brief Statement of Grounds
Izmjenom Uredbe o aktivnostima (upravljanja okolišem) Uredba se namjerava proširiti odredbama za brojne aktivnosti (vidjeti točku 6.). Nadalje, normativni dio određenih nizozemskih smjernica uključen je u nacrt Uredbe. Već postojeća Uredba i jedna Odluka već su djelomično uključene u nacrt Uredbe (i u Odluku o izmjeni koja je notificirana pod brojem 2015/0108/NL). Nadalje, provode se brojni ispravci odredbi.

Zahtjevi nisu diskriminatorni jer se jednako primjenjuju na sve objekte, bez razlike.

Zahtjevi su nužni za zaštitu okoliša. Zahtjevi su trenutno utvrđeni u dozvolama; ne utječe se na razinu zaštite osiguranu dozvolama. Uredbom o izmjeni ti se zahtjevi uključuju u Uredbu o aktivnostima (upravljanja okolišem). Isto se primjenjuje na zahtjeve u ostalim nacionalnim zakonima koji se uključuju u Uredbu o aktivnostima (upravljanja okolišem).

Zahtjevi su proporcionalni jer su primjereni i nisu prestrogi. Zahtjevi su u suštini jednaki onima koji su trenutačno sadržani u dozvolama.
Vodeće je načelo da zahtjevi trebaju odgovarati najboljim raspoloživim metodama.


10. Reference Documents - Basic Texts
Brojevi ili nazivi temeljnih tekstova: Članci 1.1. stavak 3., 1.7. stavak 2., 2.3.b stavak 2., 2.4. stavak 6., 2.5. stavak 6., 2.8. stavak 8., 2.11. stavak 10., 2.12. stavci 4. i 5., 3.6.d stavak 2., 3.10.j stavak 3., 3.12. stavak 8., 3.16.d stavak 1., 3.26.a, 3.30., 3.36. stavci 2. i 3., 3.54.g stavak 5., 3.129.h, 3.158., 3.161., 3.162., 3.166., 3.167., 3.169., 4.74.2. stavak 1., 4.74.5. stavak 3. 4.74.7., 4.103.f dio (d), 5.50. stavak 2., 5.53., 5.57. stavak 1., 5.62., 5.63. i 5.65. Odluke o aktivnostima upravljanja okolišem, članci 4.4. stavak 1. i 5.4. stavak 1. Zakonske odluke o okolišu i članak 2.6.7. stavak 5. Odluke o prostornom planiranju (opća pravila)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Informacije o procjeni utjecaja nalaze se u odjeljku 6. (Utjecaji) objašnjenja nacrta Odluke notificirane pod brojem 2015/0108/NL.


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne – nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification