Notification Detail

Rules on the procedure for the recognition of the 'select quality' designation

Notification Number: 2015/125/SI (Slovenia)
Date received: 17/03/2015
End of Standstill: 18/06/2015 ( 18/09/2015)

Issue of comments by: Commission
Issue of detailed opinion by: Commission,Spain
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
sl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2015) 00711
Direktiv 98/34/EF
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2015/0125/SI

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201500711.DA)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0125 SI DA 17-03-2015 SI NOTIF2. Member State
SI


3. Department Responsible
Slovenski institut za standardizacijo, Contact point, Smartinska 152, SI – 1000 Ljubljana
tel: +386 1 478 3065, fax: +386 1 478 3098, e-mail: contact@sist.si


3. Originating Department
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana, Alenka Poljanšek,Tel.: 01/478 93 11, Fax.: 01/478 91 55, E-naslov: apoljansek@gov.si


4. Notification Number
2015/0125/SI - C00A


5. Title
Regler for proceduren for anerkendelse af betegnelsen "udsøgt kvalitet"


6. Products Concerned
Landbrugsprodukter og -fødevarer


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Disse regler fastsætter proceduren for anerkendelse af betegnelsen "udsøgt kvalitet", de betingelser, der skal opfyldes af organisationerne, der kontrollerer og certificerer landbrugsprodukter og -fødevarer, og det grafiske billede af "udsøgt kvalitet"-mærket.


9. Brief Statement of Grounds
Forbrugerbeskyttelse. Indførelse af en ny national kvalitetsordning for merværdiprodukter.


10. Reference Documents - Basic Texts
Henvisning(er) til grundtekst(er): Landbrugsloven


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspekt

Ja

SPS-aspekt

Nej, udkastet har ikke nogen mærkbar effekt på den internationale handel.
**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv 98/34
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification