Notification Detail

Regulation amending the 2012 Building Decree Regulation regarding the requirements for carbon dioxide meters and the designation of standards

Notification Number: 2015/116/NL (Netherlands)
Date received: 11/03/2015
End of Standstill: 12/06/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 00657
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0116/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201500657.HR)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0116 NL HR 11-03-2015 NL NOTIF2. Member State
NL


3. Department Responsible
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Originating Department
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


4. Notification Number
2015/0116/NL - B00


5. Title
Uredba o izmjeni Uredbe o odluci o gradnji iz 2012. povezano sa zahtjevima za mjerače ugljikovog dioksida i određivanju normi


6. Products Concerned
Građevine (zgrade i građevine osim zgrada)


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Odluka o gradnji iz 2012. sadrži propise o obnovi i rušenju građevina, uvjetu i korištenju postojećih građevina, otvorenoj obradivoj površini i zemljištu te o sigurnosti tijekom građevinskih radova i rušenja. U nekoliko dijelova Odluke o gradnji iz 2012. navedeno je da će ministarskom naredbom biti utvrđeni daljnji zahtjevi. To je Uredba o odluci o gradnji iz 2012. Tom izmijenjenom uredbom određuje se nova inačica plana protupožarne inspekcije nizozemskog Centra za sprečavanje kriminala i sigurnost. Nadalje, utvrđeni su dodatni zahtjevi za mjerače ugljikovog dioksida. Također se pružaju daljnja pravila u području primjene određenih normi te se određuju nove inačice za određeni broj normi sadržanih u Prilogu I. i II. članku 1.2. Uredbe o odluci o gradnji iz 2012.
Članak 1.3. Odluke o gradnji iz 2012. istovjetna je odredba koja se također primjenjuje na ovu ministarsku naredbu. Također pogledajte sve napomene za pojašnjenje ove odredbe.
Članak 1.3. Istovjetna odredba, prvi i drugi stavak.
1. Zahtjev utvrđen u poglavljima 2. do 7. ne mora se ispuniti ako građevina ili njena uporaba, osim primjene predmetnog zahtjeva, nudi najmanje jednaku razinu sigurnosti, zaštite zdravlja, uporabljivosti, energetske učinkovitosti i zaštite okoliša kao što je predviđeno odredbama utvrđenim u tim poglavljima.
2. Istovjetno rješenje, kako je navedeno u točki 1. i dalje se primjenjuje tijekom korištenja građevine.


9. Brief Statement of Grounds
Ova uredba o izmjenama potrebna je za ispravnu provedbu Odluke o gradnji iz 2012. U interesu je građevinske industrije da su najnovije inačice normi određene te da su u određenom broju slučajeva pružena daljnja pravila o primjeni tih normi. Povezano sa zahtjevima za mjerače ugljikovog dioksida, Odlukom o gradnji iz 2012. utvrđeno je da će se daljnji zahtjevi odrediti ministarskom naredbom. S obzirom na prethodno navedeno, zahtjevi su uravnoteženi i proporcionalni radi postizanja željene zaštite ljudi i okoliša. Preduvjeti navedeni u nacrtu uredbe nisu diskriminirajući jer se odnose na svaku građevinu koja će se izgraditi, kao i na postojeće građevine.


10. Reference Documents - Basic Texts
Temeljni su tekstovi proslijeđeni u okviru prethodne notifikacije: 2011/0212/NL: 2011/0461/NL


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ne


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ne


14. Fiscal measures
Ne


15. Impact assessment
Informacije koje se odnose na procjenu učinka mogu se pronaći pod „Regulatorni teret” u općem dijelu napomena za pojašnjenje ove uredbe o izmjenama.


16. TBT and SPS aspects
Sa stajališta TBT-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne – nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to contribute with your opinion on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification