Notifizierungsangaben

Erstes Gesetz zur Änderung des Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsgesetzes

Notifizierungsnummer: 2016/452/D (Deutschland)
Eingangsdatum: 24/08/2016
Ende der Stillhaltefrist: 25/11/2016

Abgabe von Bemerkungen durch: Kommission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2016) 02629
smernica (EÚ) 2015/1535
Preklad správy 001
Oznámenie: 2016/0452/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602629.SK)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2016 0452 D SK 24-08-2016 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Referat 321, 53107 Bonn, FAX 0049 228 99 529 4162, TEL 0049 228 99 529 4354, E-Mail 321@bmel.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2016/0452/D - C90A


5. Titel
Prvý zákon o zmene zákona o zákaze obchodu so živočíšnymi produktmi


6. Products Concerned
Zákaz chovu kožušinových zvierat s výnimkou podliehajúcou povoleniu
Zákaz odovzdať zvieratá vo vysokom štádiu gravidity za účelom porážky


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Prostredníctvom prvého zákona o zmene zákona o zákaze obchodu so živočíšnymi produktmi sa upravuje zákaz chovu kožušinových zvierat s výnimkou podliehajúcou povoleniu, ako aj minimálne zákonné podmienky chovu kožušinových zvierat ako podmienky povolenia. Zároveň upravuje zákaz odovzdať zvieratá vo vysokom štádiu gravidity za účelom porážky.


9. Kurze Begründung
Z dôvodu ochrany zvierat sa upravuje prísny zákaz chovu kožušinových zvierat s výnimkou podliehajúcou povoleniu. Chov kožušinových zvierat spĺňajúci druhové špecifické potreby a zároveň hospodárska nevyhnutnosť tohto chovu nie je v súčasnosti v Nemecku fakticky možná.

Z dôvodu ochrany zvierat je zakázané odovzdať zvieratá vo vysokom štádiu gravidity za účelom porážky. Vedecké výskumy z posledného obdobia poukazujú na to, že porážka gravidných zvierat nie je v Nemecku ojedinelým prípadom. Je vedecky podložené, že plody minimálne od poslednej tretiny gravidity pociťujú pri porážke matky až po jej smrť bolesť a utrpenie. V súčasnosti neexistujú všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré obmedzujú porážku zvierat vo vysokom štádiu gravidity.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Odkaz na základné texty: zákon o zákaze obchodu so živočíšnymi produktmi z 8. decembra 2008 (Spolkový vestník I s. 2394), ktorý bol naposledy zmenený článkom 407 nariadenia z 31. augusta 2015 (Spolkový vestník I s. 1474) (TierErzHaVerbG).


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Nie


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Nie


14. Steuerliche Maßnahmen
Nie


15. Folgenabschätzung
-


16. TBT- und SPS-Aspekte
Dohoda o technických prekážkach obchodu

NIE - Návrh nemá žiadny podstatný vplyv na medzinárodný obchod.

Dohoda o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení

NIE - Návrh nemá žiadny podstatný vplyv na medzinárodný obchod.

Nie - Návrh nie je sanitárnym ani fytosanitárnym opatrením.

**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice (EÚ) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-mail: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation mit Ihrer Meinung ganz einfach einen Beitrag zu einer beliebigen Notifizierung leisten.
Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden