Notifizierungsangaben

Erstes Gesetz zur Änderung des Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsgesetzes

Notifizierungsnummer: 2016/452/D (Deutschland)
Eingangsdatum: 24/08/2016
Ende der Stillhaltefrist: 25/11/2016

Abgabe von Bemerkungen durch: Kommission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 002

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2016) 02629
Richtlijn (EU) 2015/1535
Vertaling van het bericht 001
Kennisgeving: 2016/0452/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602629.NL)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2016 0452 D NL 24-08-2016 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Referat 321, 53107 Bonn, FAX 0049 228 99 529 4162, TEL 0049 228 99 529 4354, E-Mail 321@bmel.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2016/0452/D - C90A


5. Titel
Eerste wet tot wijziging van de wet houdende een verbod op de handel van dierlijke producten


6. Products Concerned
Verbod op de pelsdierhouderij met voorbehoud van toestemming,
verbod op de verkoop van zwaar drachtige dieren met het oog op slachting


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Met de eerste wet tot wijziging van de wet houdende een verbod op de handel van dierlijke producten wordt een algemeen verbod op de pelsdierhouderij met voorbehoud van toestemming ingevoerd en worden er wettelijke minimumeisen ten aanzien van de pelsdierhouderij als toestemmingsvoorwaarden geformuleerd. Daarnaast wordt een verbod op de verkoop van zwaar drachtige dieren met het oog op slachting ingevoerd.


9. Kurze Begründung
Om redenen van dierenwelzijn wordt een algemeen verbod op de pelsdierhouderij met voorbehoud van toestemming ingevoerd. Momenteel is het in Duitsland feitelijk niet mogelijk een pelsdierhouderij te exploiteren die zowel aan de soorteigen behoeften van pelsdieren als aan de economische noodzaken beantwoordt.

Om redenen van dierenwelzijn wordt bovendien een verbod op de verkoop van zwaar drachtige dieren met het oog op slachting ingevoerd. Uit recente wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de slachting van drachtige dieren in Duitsland geen opzichzelfstaand fenomeen is. Er bestaan wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen dat foetussen minstens vanaf het laatste derde van de dracht bij de slachting van het moederdier tot hun dood pijn en lijden ondervinden. Op dit ogenblik bestaan er geen juridisch bindende voorschriften ter beperking van het slachten van zwaar drachtige dieren.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Verwijzingen naar basisteksten: Wet van 8 december 2008 houdende een verbod op de handel van dierlijke producten (BGBl. I, blz. 2394), laatstelijk gewijzigd bij artikel 407 van verordening van 31 augustus 2015 (BGBl. I, blz. 1474 (TierErzHaVerbG).


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Nee


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Nee


14. Steuerliche Maßnahmen
Nee


15. Folgenabschätzung
-


16. TBT- und SPS-Aspekte
TBT-aspect

Nee - Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

SPS-aspect

Nee - Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

Nee – Het ontwerp is geen sanitaire of fytosanitaire maatregel.

**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation mit Ihrer Meinung ganz einfach einen Beitrag zu einer beliebigen Notifizierung leisten.
Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden