Notifizierungsangaben

Erstes Gesetz zur Änderung des Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsgesetzes

Notifizierungsnummer: 2016/452/D (Deutschland)
Eingangsdatum: 24/08/2016
Ende der Stillhaltefrist: 25/11/2016

Abgabe von Bemerkungen durch: Kommission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2016) 02629
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2016/0452/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602629.MT)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2016 0452 D MT 24-08-2016 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Referat 321, 53107 Bonn, FAX 0049 228 99 529 4162, TEL 0049 228 99 529 4354, E-Mail 321@bmel.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2016/0452/D - C90A


5. Titel
L-Ewwel Att li jemenda l-Att dwar il-Projbizzjoni tal-Kummerċ ta' Prodotti tal-Annimali


6. Products Concerned
Projbizzjoni tat-trobbija ta’ annimali tal-pil flimkien ma’ possibbiltà ta’ awtorizzazzjoni,
projbizzjoni tar-rilaxx tal-annimali tqal fi stadju avvanzat bl-iskop tat-tbiċċir


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Bl-Ewwel Att li jemenda l-Att dwar il-Projbizzjoni tal-Kummerċ ta' Prodotti tal-Annimali qegħdin jiġu rregolati projbizzjoni bażika tat-trobbija ta’ annimali tal-pil flimkien ma’ possibbiltà ta’ awtorizzazzjoni kif ukoll rekwiżiti legali minimi għat-trobbija ta’ annimali tal-pil bħala kundizzjonijiet għall-permess. Barra minn hekk, qiegħda tiġi rregolata l-projbizzjoni tar-rilaxx tal-annimali tqal fi stadju avvanzat bl-iskop tat-tbiċċir.


9. Kurze Begründung
Għal raġunijiet ta’ ħarsien tal-annimali qiegħda tiġi rregolata projbizzjoni bażika tat-trobbija ta’ annimali tal-pil flimkien ma’ possibbiltà ta’ awtorizzazzjoni. Fil-preżent, fil-Ġermanja mhijiex fattwalment possibbli t-trobbija ta’ annimali tal-pil korrispondenti mal-bżonnijiet karatteristiċi ta’ annimali tal-pil u fl-istess waqt man-neċessitajiet ekonomiċi.

Bl-istess mod, minħabba raġunijiet ta’ ħarsien tal-annimali, qiegħda tiġi rregolata projbizzjoni tar-rilaxx tal-annimali tqal fi stadju avvanzat bl-iskop tat-tbiċċir. Investigazzjonijiet xjentifiċi riċenti jindikaw li t-tbiċċir ta’ annimali tqal mhuwiex fenomenu individwali fil-Ġermanja. Hemm indikazzjonijiet xjentifikament sostanzjati li, mill-inqas fl-aħħar terz tat-tqala, il-feti jħossu l-uġigħ u t-tbatija sa mewthom fil-każ tat-tbiċċir tal-omm. Fil-preżent ma jeżistux regoli vinkolanti li jirrestrinġu t-tbiċċir ta’ annimali tqal fi stadju avvanzat.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Referenza għat-testi bażiċi: Att dwar il-Projbizzjoni tal-Kummerċ ta' Prodotti tal-Annimali tat-8 ta’ Diċembru 2008 (Ġurnal tal-Liġi Federali I, p. 2394), kif ġie l-aħħar emendat bl-Artikolu 407 tar-Regolament tal-31 ta’ Awwissu 2015 (Gazzetta tal-Liġi Federali I, p. 1474) (TierErzHaVerbG).


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Le


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Le


14. Steuerliche Maßnahmen
Le


15. Folgenabschätzung
-


16. TBT- und SPS-Aspekte
Ftehim OTK

LE - L-abbozz m’għandu ebda impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Aspett SPS

LE - L-abbozz m’għandu ebda impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Le – L-abbozz mhuwiex miżura sanitarja jew fitosanitarja

**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation mit Ihrer Meinung ganz einfach einen Beitrag zu einer beliebigen Notifizierung leisten.
Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden