Notifizierungsangaben

Erstes Gesetz zur Änderung des Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsgesetzes

Notifizierungsnummer: 2016/452/D (Deutschland)
Eingangsdatum: 24/08/2016
Ende der Stillhaltefrist: 25/11/2016

Abgabe von Bemerkungen durch: Kommission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2016) 02629
Direktiv (EU) 2015/1535
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2016/0452/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602629.DA)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2016 0452 D DA 24-08-2016 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Referat 321, 53107 Bonn, FAX 0049 228 99 529 4162, TEL 0049 228 99 529 4354, E-Mail 321@bmel.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2016/0452/D - C90A


5. Titel
Første lov til ændring af loven om forbud mod handel med animalske produkter


6. Products Concerned
Forbud mod pelsdyrhold med tilladelsesforbehold,
forbud mod overdragelse af højdrægtige dyr med henblik på slagtning.


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Med den første lov til ændring af loven om forbud mod handel med animalske produkter reguleres et grundlæggende forbud mod pelsdyrhold med tilladelsesforbehold samt lovmæssige minimumskrav til pelsdyrhold som tilladelsesforudsætninger. Derudover reguleres et forbud mod overdragelse af højdrægtige dyr med henblik på slagtning.


9. Kurze Begründung
Af dyrebeskyttelsesmæssige årsager reguleres et grundlæggende forbud mod pelsdyrhold med tilladelsesforbehold. Et pelsdyrhold, der på samme tid er foreneligt med pelsdyrenes artsspecifikke behov og økonomiske nødvendigheder, er i praksis ikke muligt i Tyskland på nuværende tidspunkt.

Af dyrebeskyttelsesmæssige årsager reguleres ligeledes et forbud mod overdragelse af højdrægtige dyr med henblik på slagtning. Seneste videnskabelige undersøgelser peger på, at slagtning af højdrægtige dyr i Tyskland ikke er noget enkeltstående fænomen. Der foreligger videnskabeligt begrundede formodninger om, at fostre i hvert fald fra den sidste tredje del af drægtigheden oplever smerter og lidelser ved slagtning af moderdyret frem til deres død. Der findes på nuværende tidspunkt ingen juridisk bindende bestemmelser, der indskrænker slagtning af højdrægtige dyr.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Henvisning til grundteksterne: lov af 8. december 2008 om forbud mod handel med animalske produkter (Tysklands lovtidende (BGBl.) I s. 2394), der senest er ændret ved artikel 407 i forskriften af 31. august 2015 (BGBI. I s. 1474) (TierErzHaVerbG).


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Nej


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Nej


14. Steuerliche Maßnahmen
Nej


15. Folgenabschätzung
-


16. TBT- und SPS-Aspekte
TBT-aftalen

Nej, udkastet har ingen væsentlig indvirkning på den internationale handel.

SPS-aftalen

Nej, udkastet har ingen væsentlig indvirkning på den internationale handel.

Nej, udkastet er ikke nogen sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning.

**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation mit Ihrer Meinung ganz einfach einen Beitrag zu einer beliebigen Notifizierung leisten.
Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden