Notifizierungsangaben

Erstes Gesetz zur Änderung des Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsgesetzes

Notifizierungsnummer: 2016/452/D (Deutschland)
Eingangsdatum: 24/08/2016
Ende der Stillhaltefrist: 25/11/2016

Abgabe von Bemerkungen durch: Kommission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2016) 02629
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2016/0452/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602629.CS)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2016 0452 D CS 24-08-2016 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Referat 321, 53107 Bonn, FAX 0049 228 99 529 4162, TEL 0049 228 99 529 4354, E-Mail 321@bmel.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2016/0452/D - C90A


5. Titel
První zákon o změně zákona o zákazu obchodování s živočišnými výrobky


6. Products Concerned
Zákaz chovu kožešinových zvířat s výhradou povolení,
zákaz předávání vysoce březích zvířat za účelem poražení


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Prvním zákonem o změně zákona o zákazu obchodování s živočišnými výrobky se upravuje přísný zákaz chovu kožešinových zvířat s výhradou povolení, jakož i zákonné minimální požadavky na chov kožešinových zvířat jako podmínky povolení. Kromě toho se upravuje zákaz předávání vysoce březích zvířat za účelem poražení.


9. Kurze Begründung
Z důvodu ochrany zvířat se upravuje přísný zákaz chovu kožešinových zvířat s výhradou povolení. Chov kožešinových zvířat splňující druhově specifické potřeby kožešinových zvířat a zároveň ekonomické nezbytnosti není v současné době v Německu fakticky možný.

Rovněž z důvodu ochrany zvířat se upravuje zákaz předávání vysoce březích zvířat za účelem poražení. Vědecká šetření z nedávné doby ukazují, že porážení březích zvířat není v Německu výjimečným jevem. Existují vědecky odůvodněné podklady k tomu, že plody přinejmenším od poslední třetiny březosti během porážení samice až do její smrti pociťují bolest a utrpení. V současné době neexistují právně závazné předpisy, který by omezovaly porážení vysoce březích zvířat.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Odkaz na související texty: zákon o zákazu obchodování s živočišnými výrobky ze dne 8. prosince 2008 (Spolk. věst. I s. 2394), ve znění čl. 407 nařízení ze dne 31. srpna 2015 (Spolk. věst. I, s. 1474) (TierErzHaVerbG).


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Ne


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Ne


14. Steuerliche Maßnahmen
Ne


15. Folgenabschätzung
-


16. TBT- und SPS-Aspekte
Dohoda TBT

NE - Návrh nemá zásadní vliv na mezinárodní obchod.

Dohoda SPS

NE - Návrh nemá zásadní vliv na mezinárodní obchod.

Ne - Návrh není sanitárním opatřením ani fytosanitárním opatřením

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation mit Ihrer Meinung ganz einfach einen Beitrag zu einer beliebigen Notifizierung leisten.
Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden