Notifizierungsangaben

Leitfaden Nachhaltiges Bauen

Notifizierungsnummer: 2010/554/D (Deutschland)
Eingangsdatum: 09/08/2010
Ende der Stillhaltefrist: 10/11/2010

Abgabe von Bemerkungen durch: Österreich
de en fr
de de
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - SG(2010) D/52059
Direktiv 98/34/EG
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2010/0554/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201002059.SV)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2010 0554 D SV 09-08-2010 D NOTIF2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Referat E B 2, 11019 Berlin, Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Referat B 13, 10115 Berlin, Tel.: 0049-30-2008-7130, Fax: 0049-30-2008-1972, E-Mail: ref-b13@bmvbs.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2010/0554/D - B20


5. Titel
Riktlinje för hållbart byggande


6. Products Concerned
Produkter i samband med federala byggåtgärder


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
För federala byggåtgärder gäller det att hitta lösningar som är ekologiskt godtagbara, ekonomiskt acceptabla och inbegriper människan för att uppnå hållbarhet. Riktlinjen kommer som arbetshjälpmedel för beslutsfattarna inom de husförvaltande tjänsteavdelningarna samt byggnads- och fastighetsförvaltningar att underlätta tillämpning av helhetskonceptet vid federala byggåtgärder. Därvid stödjer den sig väsentligen på existerande tekniska regler respektive sammanställer dessa på ett målinriktat sätt. Tillämpning av riktlinjen för hållbart byggande möjliggör uppskattning och värdering av byggnaders och fastigheters bidrag till en hållbar utveckling.


9. Kurze Begründung
Riktlinjen för hållbart byggande behövs för att kunna ställa federalt enhetliga krav för säkerställande av kvaliteten hos planerings-, bygg- och driftarbeten, som ska frambringas av byggförvaltningen.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Grundtexter har förmedlats inom ramen för en tidigare anmälan: 2005/0424/D: 2002/0467/D


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Nej


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Nej


14. Steuerliche Maßnahmen
Nej


15. Folgenabschätzung
-


16. TBT- und SPS-Aspekte
TBT-avtal

NEJ – Förslaget har ingen väsentlig inverkan på internationell handel.

SPS-avtal

Nej – Förslaget är inte en sanitär eller fytosanitär åtgärdCatherine Day
Generalsekretärin
Europäische Kommission

Allgemeine Kontaktinformationen Richtlinie 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu
---------------------------------------------------------------------------------------
sent to :


Kommerskollegium
Ms Annelie Isaksson

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation mit Ihrer Meinung ganz einfach einen Beitrag zu einer beliebigen Notifizierung leisten.
Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden