Notifizierungsangaben

Leitfaden Nachhaltiges Bauen

Notifizierungsnummer: 2010/554/D (Deutschland)
Eingangsdatum: 09/08/2010
Ende der Stillhaltefrist: 10/11/2010

Abgabe von Bemerkungen durch: Österreich
de en fr
de de
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - SG(2010) D/52059
Directiva 98/34/CE
Traducerea mesajului 001
Notificare: 2010/0554/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201002059.RO)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2010 0554 D RO 09-08-2010 D NOTIF2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Referat E B 2, 11019 Berlin, Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Referat B 13, 10115 Berlin, Tel.: 0049-30-2008-7130, Fax: 0049-30-2008-1972, E-mail: ref-b13@bmvbs.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2010/0554/D - B20


5. Titel
Ghidul privind clădirile durabile


6. Products Concerned
Produse în legătură cu măsurile federale privind clădirile


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt8. Inhaltszusammenfassung
În ceea ce priveşte măsurile federale privind clădirile, este necesar să se găsească soluţii în contextul durabilităţii care sunt compatibile cu mediul, acceptabile din punct de vedere economic şi care implică oamenii. Ca sprijin pentru factorii de decizie ai autorităţilor de management al proprietăţii şi clădirilor şi ai serviciilor de management al proprietăţii, ghidul va facilita implementarea abordării integrate în cazul măsurilor privind clădirile federale. În acelaşi timp, are la bază, în mod esenţial, regulamentele tehnice existente pe care le cuprinde într-o mod orientat spre îndeplinirea obiectivelor. Aplicarea ghidului privind clădirile durabile permite contribuţia adusă de clădiri şi bunurile imobiliare dezvoltării durabile care urmează să fie măsurată şi evaluată.


9. Kurze Begründung
Ghidul privind clădirile durabile este necesar pentru a stabili cerinţe uniforme, naţionale în ceea ce priveşte păstrarea calităţii serviciilor de planificare, structurale şi operaţionale care trebuie furnizate de autorităţile din domeniul construcţiei.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Textele de bază au fost înaintate în cadrul unei notificări anterioare: 2005/0424/D: 2002/0467/D


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Nu


12. Gründe für die Dringlichkeit13. Vertraulichkeit
Nu


14. Steuerliche Maßnahmen
Nu


15. Folgenabschätzung16. TBT- und SPS-Aspekte
Acordul TBT

Nu - Proiectul nu are un efect semnificativ asupra comerţului internaţional.

Acordul SPS

Nu - Proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară.Catherine Day
Generalsekretärin
Europäische Kommission

Allgemeine Kontaktinformationen Richtlinie 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------
sent to :


Ministry of Economy and Commerce Division for Internal Market
Catalina Groza

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation mit Ihrer Meinung ganz einfach einen Beitrag zu einer beliebigen Notifizierung leisten.
Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden