Notifizierungsangaben

Leitfaden Nachhaltiges Bauen

Notifizierungsnummer: 2010/554/D (Deutschland)
Eingangsdatum: 09/08/2010
Ende der Stillhaltefrist: 10/11/2010

Abgabe von Bemerkungen durch: Österreich
de en fr
de de
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji — SG(2010) D/52059
dyrektywa 98/34/WE
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2010/0554/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201002059.PL)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2010 0554 D PL 09-08-2010 D NOTIF2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Referat E B 2, 11019 Berlin, Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Referat B 13, 10115 Berlin, Tel.: 0049-30-2008-7130, Fax: 0049-30-2008-1972, E-Mail: ref-b13@bmvbs.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2010/0554/D - B20


5. Titel
Zalecenia dotyczące zrównoważonego budownictwa


6. Products Concerned
Produkty związane z budowami prowadzonymi na zlecenie rządu federalnego


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
W przypadku prac budowlanych prowadzonych na zlecenie rządu federalnego w kontekście zrównoważenia ważne jest stosowanie takich rozwiązań, które są do przyjęcia pod względem ekologicznym i ekonomicznym, a jednocześnie uwzględniają potrzeby ludności. Zalecenia te jako pomoc robocza dla decydentów z urzędów sprawujących dozór, jak również dla administracji budynków i innych nieruchomości ułatwi stosowanie całościowego podejścia wobec prac budowlanych prowadzonych na zlecenie rządu federalnego. Opierają się one przy tym w znacznym stopniu na istniejących już zasadach technicznych, względnie stanowią ich efektywną kompilację. Stosowanie zaleceń dotyczących zrównoważonego budownictwa daje możliwość oszacowania i ocenienia wkładu budynków i nieruchomości w zrównoważony rozwój.


9. Kurze Begründung
Zalecenia dotyczące zrównoważonego budownictwa są niezbędne, aby można było stawiać wymagania federalne odnośnie do zapewniania jakości usług związanych z planowaniem, budową i eksploatacją obiektów, które to usługi ma realizować zarząd budowlany.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Tekst podstawowy został przekazany w ramach wcześniejszej notyfikacji: 2005/0424/D: 2002/0467/D


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Nie


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Nie


14. Steuerliche Maßnahmen
Nie


15. Folgenabschätzung
-


16. TBT- und SPS-Aspekte
Porozumienie TBT

NIE - projekt nie będzie mieć żadnego istotnego wpływu na handel międzynarodowy.

Porozumienie SPS

Nie - projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnymCatherine Day
Generalsekretärin
Europäische Kommission

Allgemeine Kontaktinformationen Richtlinie 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu
---------------------------------------------------------------------------------------
sent to :


Ministry of Economy Dept for Economic Regulations
Mrs Barbara H. Kozlowska

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation mit Ihrer Meinung ganz einfach einen Beitrag zu einer beliebigen Notifizierung leisten.
Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden