Notifizierungsangaben

Leitfaden Nachhaltiges Bauen

Notifizierungsnummer: 2010/554/D (Deutschland)
Eingangsdatum: 09/08/2010
Ende der Stillhaltefrist: 10/11/2010

Abgabe von Bemerkungen durch: Österreich
de en fr
de de
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - SG(2010) D/52059
Direttiva 98/34/KE
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2010/0554/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201002059.MT)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2010 0554 D MT 09-08-2010 D NOTIF2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Referat E B 2, 11019 Berlin, Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Referat B 13, 10115 Berlin, Tel.: 0049-30-2008-7130, Fax: 0049-30-2008-1972, E-Mail: ref-b13@bmvbs.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2010/0554/D - B20


5. Titel
Linji Gwida għal Bini Sostenibbli


6. Products Concerned
Prodotti relatati ma’ miżuri federali tal-bini


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Fir-rigward ta' miżuri federali tal-bini għall-iskop tas-sostennibilità huwa essenzjali li jinstabu soluzzjonijiet, li huma ekoloġikament kompatibbli, ekonomikament aċċettabbli u li jinvolvu lin-nies. Il-linji gwida, bħala għajnuna fix-xogħol għal min jieħu deċizjonijiet f‘dipartimenti li jamministraw id-djar kif ukoll f’amministrazzjonijiet ta’ bini u ta’ proprjetà tal-bini, ser jiffaċilitaw l-implimentazzjoni ta‘ approċċ olistiku permezz ta‘ miżuri federali tal-bini. Fl-istess ħin jiddependi primarjament minn regolamenti tekniċi li huma disponibbli, jew jgħaqqad dawn flimkien. L-użu tal-Linji Gwida dwar il-Bini Sostenibbli, jiffaċilita l-istima u l-evalwazzjoni tal-kontribuzzjoni ta’ bini u proprjetà tal-bini għal żvilupp sostenibbli.


9. Kurze Begründung
Il-Linji Gwida dwar bini Sostenibbli huma neċessarji sabiex ikunu jistgħu jiġu stabbiliti rekwiżiti standard mal-Ġermanja kollha għall-assigurar tal-kwalità ta’ servizzi ta ppjanar, tal-bini u kummerċjali, li għandhom jiġu provvduti mill-amministrazzjoni tal-bini.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Testi prinċipali ġew trażmessi fil-kwadru ta’ notifika preċedenti: 2005/0424/D 2002/0467/D


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Le


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Le


14. Steuerliche Maßnahmen
Le


15. Folgenabschätzung
-


16. TBT- und SPS-Aspekte
Ftehim TBT

LE – L-abbozz m’għandux effetti sinifikanti fuq in-negozju internazzjonali.

Ftehim SPS

Le – L-abbozz mhuwiex miżura sanitarja jew fitosanitarjaCatherine Day
Generalsekretärin
Europäische Kommission

Allgemeine Kontaktinformationen Richtlinie 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu
---------------------------------------------------------------------------------------
sent to :


Malta standards Authority
Sarah Jane Meli

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation mit Ihrer Meinung ganz einfach einen Beitrag zu einer beliebigen Notifizierung leisten.
Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden