Notifizierungsangaben

Leitfaden Nachhaltiges Bauen

Notifizierungsnummer: 2010/554/D (Deutschland)
Eingangsdatum: 09/08/2010
Ende der Stillhaltefrist: 10/11/2010

Abgabe von Bemerkungen durch: Österreich
de en fr
de de
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - SG(2010) D/52059
Direktīva 98/34/EC
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2010/0554/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201002059.LV)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2010 0554 D LV 09-08-2010 D NOTIF2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Referat E B 2, 11019 Berlin, Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Referat B 13, 10115 Berlin, Tel.: 0049-30-2008-7130, Fax: 0049-30-2008-1972, E-Mail: ref-b13@bmvbs.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2010/0554/D - B20


5. Titel
Vadlīnijas ilgtspējīgai būvniecībai


6. Products Concerned
Ar federālajiem būvprojektiem saistītie produkti


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Federālajos būvprojektos attiecībā uz to ilgtspējību ir nepieciešams rast ekoloģiski saderīgus un ekonomiski pieņemamus risinājumus, kuros ir iesaistīts arī cilvēkfaktors. Vadlīnijas ir paredzētas, lai atvieglotu namu pārvalžu, kā arī ēku un nekustamā īpašuma pārvalžu lēmējinstitūciju darbu, īstenojot federālo būvprojektu metožu kopumu. Turklāt tās galvenokārt ir balstītas uz pašreizējiem tehniskajiem noteikumiem un veic šo noteikumu mērķtiecīgu sasaisti. Ilgtspējīgas būvniecības vadlīniju izmantošana ļauj noteikt un novērtēt ēku un nekustamo īpašuma atbilstību ilgtspējīgai attīstībai.


9. Kurze Begründung
Vadlīnijas ilgtspējīgai būvniecībai ir nepieciešamas, lai varētu noteikt vienotas federālās prasības plānošanas, būvniecības un ekspluatācijas pakalpojumu kvalitātei, un tās nosaka būvpārvalde.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Pamatteksti ir iesniegti iepriekšējo paziņojumu ietvaros: 2005/0424/D, 2002/0467/D.


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit14. Steuerliche Maßnahmen15. Folgenabschätzung
-


16. TBT- und SPS-Aspekte
TBT nolīgums

NĒ — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

SPS nolīgums

Nē — projekts nav sanitārs vai fitosanitārs pasākums.Catherine Day
Generalsekretärin
Europäische Kommission

Allgemeine Kontaktinformationen Richtlinie 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------
sent to :


EU internal market coordination (Ministry of Economics)
Mr. Dainis Matulis

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation mit Ihrer Meinung ganz einfach einen Beitrag zu einer beliebigen Notifizierung leisten.
Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden