Notifizierungsangaben

Leitfaden Nachhaltiges Bauen

Notifizierungsnummer: 2010/554/D (Deutschland)
Eingangsdatum: 09/08/2010
Ende der Stillhaltefrist: 10/11/2010

Abgabe von Bemerkungen durch: Österreich
de en fr
de de
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 002

Kommissionens meddelelse - SG(2010) D/52059
Direktiv 98/34/EF
Oversættelse af meddelelsen 001
Notifikation: 2010/0554/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201002059.DA)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2010 0554 D DA 09-08-2010 D NOTIF2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Referat E B 2, 11019 Berlin, Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Referat B 13, 10115 Berlin, Tel.: 0049-30-2008-7130, Fax: 0049-30-2008-1972, E-Mail: ref-b13@bmvbs.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2010/0554/D - B20


5. Titel
Vejledning til bæredygtigt byggeri


6. Products Concerned
Produkter i forbindelse med tyske forbundsbyggeforanstaltninger


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
For tyske forbundsbyggeforanstaltninger gælder det om, i henhold til bæredygtighed, at finde løsninger, som er økologisk tålelige, økonomisk acceptable, og som inddrager menneskene. Vejledningen skal, som hjælp for beslutningstagerne i instanserne til ejendomsadministration samt bygnings- og ejendomsforvaltninger, lette gennemførelsen af en helhedsorienteret fremgangsmåde ved tyske forbundsbyggeforanstaltninger. Dermed læner den sig i det væsentligste op ad eksisterende tekniske regler eller fører disse målrelateret sammen. Anvendelsen af vejledningen til bæredygtigt byggeri gør det muligt at skønne og vurdere bygningernes og ejendommenes bidrag til en bæredygtig udvikling.


9. Kurze Begründung
Vejledningen til bæredygtigt byggeri er nødvendig for at kunne stille fælles tyske krav til sikring af kvaliteten af planlægningsmæssige, byggemæssige og driftsmæssige ydelser, som skal ydes af byggeforvaltningen.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Grundtekster blev fremsendt inden for rammerne af en tidligere notifikation: 2005/0424/D: 2002/0467/D


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Nej


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Nej


14. Steuerliche Maßnahmen
Nej


15. Folgenabschätzung
-


16. TBT- und SPS-Aspekte
TBT-aftale

Nej, udkastet har ikke nogen mærkbar effekt på den internationale handel.

SPS-aftale

Nej, udkastet er ikke nogen sundhedsmæssig eller plantesundhedsmæssig foranstaltning.Catherine Day
Generalsekretärin
Europäische Kommission

Allgemeine Kontaktinformationen Richtlinie 98/34
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu
---------------------------------------------------------------------------------------
sent to :


Représentation Permanente du Danemark
Danish Agency for Trade and Industry

Erhvervs- og Byggestyrelsen/Danish Enterprise & Construction Authority
Bjarne Bang Christensen

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation mit Ihrer Meinung ganz einfach einen Beitrag zu einer beliebigen Notifizierung leisten.
Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden