Notifizierungsangaben

Verordnung über die Entsorgung von Altholz

Notifizierungsnummer: 2001/450/D (Deutschland)
Eingangsdatum: 31/10/2001
Ende der Stillhaltefrist: 01/02/2002

Abgabe von Bemerkungen durch: Kommission
de en fr
de en
da de el en es fi fr it nl pt sv


ELOT
Mr E. Melagrakis

Min. of Industry, Energy & Technology
Mr K. Polychronidis

Μήνυμα 002

Ανακοίνωση της Επιτροπής - SG(2001) D/52365
Οδηγία 98/34/ΕΚ
Μετάφραση του μηνύματος 001
Γνωστοποίηση: 2001/450/D

(MSG: 200102365.EL)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2001 0450 D EL 01-02-2002 31-10-2001 D NOTIF 01-02-2002


2. Mitgliedstaat
ΓΕΡΜΑΝΙΑ


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Referat V D 2, 11019
Berlin
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit,
PG Altholz, Postfach 12 06 29, 53048 Bonn
Tel.: +49-228-305-2550
Fax: +49-228-305-2398
E-Mail: Schnurer.Helmut@bmu.de


4. Notifizierungsnummer
2001/450/D - S00E


5. Titel
Διάταγμα περί της απόρριψης χρησιμοποιημένης ξυλείας


6. Products Concerned
Το σχέδιο διατάγματος αναφέρεται στην απόρριψη χρησιμοποιημένης ξυλείας. Ως χρησιμοποιημένη ξυλεία νοούνται τόσο υπολείμματα βιομηχανικής ξυλείας (αναφορά στην παραγωγή),όσο και μεταχειρισμένη ξυλεία (αναφορά στο προϊόν) εφόσον αυτή προκύπτει ως απορρίμματα και στην περίπτωση σύνθετων υλικών το ποσοστό σε ξύλο υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό κατά μάζα. Η μεταχειρισμένη ξυλεία προκύπτει σε διαφορετικές μορφές, συνθέσεις και ποσότητες. Τέτοια είναι παραδείγματος χάριν υπολείμματα ξύλου και ξύλινων υλικών από την επεξεργασία και την κατεργασία του ξύλου, καθώς και χρησιμοποιημένα προϊόντα ξύλου, όπως έπιπλα, συσκευασίες ή ξύλο από τον τομέα δομικών απορριμμάτων.


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
Δεν υφίσταται υποχρέωση γνωστοποίησης βάσει άλλης κοινοτικής πράξης. Οι κανονισμοί εξαίρεσης που περιέχονται στα άρθρα 2 και 3 από υπάρχουσες διατάξεις της νομοθεσίας περί χημικών ουσιών του γερμανικού δικαίου σχετικά με τα PCB και PCP, οι οποίοι αποσκοπείται να κάνουν δυνατή τη διάθεση στο εμπόριο και τη χρήση χρησιμοποιημένης ξυλείας προς τον σκοπό αξιοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου διατάγματος περί χρησιμοποιημένης ξυλείας (άρθρο 1 του διατάγματος) δεν χρειάζονται έγκριση σύμφωνα με το άρθ. 95 ΕΚ, όταν ληφθούν υπόψη και οι ρυθμίσεις γι' αυτά τα υλικά της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ.

Ο κανονισμός για τα PCB αναφέρεται αποκλειστικώς στον μη εναρμονισμένο τομέα, επειδή οι αντίστοιχες διατάξεις της οδηγίας δεν περιέχουν ούτε ρυθμίσεις για υλικά που έχουν ρυπανθεί με PCB (εδώ πριονίδια και κομμάτια ξύλου) ούτε για προϊόντα (εδώ ξύλινα υλικά και άλλα προϊόντα που κατασκευάζονται από αυτά).
Η εξαίρεση για τα κομμάτια ξύλου και πριονίδια που περιέχουν PCP αναφέρεται απλώς σε κανονισμό απαγόρευσης του γερμανικού δικαίου που έχει εγκριθεί και διευρυνθεί σύμφωνα με το άρθρο 100 a εδ. 4 του EGV, όπου το επίπεδο προστασίας σε σχέση με τις ρυθμίσεις του νέου διατάγματος περί χρησιμοποιημένης ξυλείας για αξιοποίηση παραμένει αμετάβλητο ως προς το περιεχόμενο (η εκεί οριακή τιμή 3 ppm που ανταποκρίνεται στο δίκαιο περί απορριμμάτων - αναφερόμενο στη συνολική μάζα σε ξύλο - αντιστοιχεί στην τότε εγκεκριμένη οριακή τιμή 5 ppm σύμφωνα με τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών, η οποία αναφέρεται στην επιφάνεια του ξύλου).


8. Inhaltszusammenfassung
Το διάταγμα περί χρησιμοποιημένης ξυλείας καθορίζει λεπτομερέστερες απαιτήσεις για την υλική και ενεργειακή αξιοποίηση καθώς και για την απομάκρυνση χρησιμοποιημένης ξυλείας στη βάση του νόμου περί οικονομίας κυκλώματος και απορριμμάτων. Ταυτόχρονα αυτές οι απαιτήσεις εναρμονίζονται με τις διατάξεις του δικαίου περί χημικών ουσιών και επικίνδυνων υλικών που πρέπει να λαμβάνονται ομοίως υπόψη κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένης ξυλείας. Κεντρικός στόχος του διατάγματος είναι η εξασφάλιση αξιοποίησης της μεταχειρισμένης ξυλείας σύμφωνα με τους κανονισμούς και χωρίς ζημίες. Το πεδίο εφαρμογής του διατάγματος περιλαμβάνει τους τρόπους αξιοποίησης μεταχειρισμένης ξυλείας που εφαρμόζονται στην πράξη. Ως μέθοδοι αξιοποίησης για μεταχειρισμένη ξυλεία με την έννοια του διατάγματος ισχύουν η προετοιμασία μεταχειρισμένης ξυλείας προς κομμάτια ξύλου και πριονίδια για την κατασκευή ξύλινων υλικών, η λήψη συνθετικού αερίου για την παρασκευή μεθανόλης, η παραγωγή ενεργού άνθρακα/βιομηχανικού ξυλάνθρακα καθώς και κάθε ενεργειακή αξιοποίηση χρησιμοποιημένης ξυλείας. Λοιποί τρόποι αξιοποίησης δεν περιλαμβάνονται στο διάταγμα περί χρησιμοποιημένης ξυλείας, αλλά δεν αποκλείονται κιόλας. Το διάταγμα περί χρησιμοποιημένης ξυλείας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προετοιμασία χρησιμοποιημένης ξυλείας προς τον σκοπό παραγωγής ξύλινων υλικών, επειδή το προετοιμασμένο ξύλο τελικά μετατρέπεται μέσω ξύλινων υλικών όπως π.χ. μοριοσανίδες σε χρηστικά αντικείμενα, όπως έπιπλα. Σε αυτό το πλαίσιο καθορίζονται δεσμευτικές οριακές τιμές επιβλαβών υλικών για κομμάτια ξύλου και πριονίδια που παράγονται από χρησιμοποιημένη ξυλεία. Ο έλεγχος για επιβάρυνση από επιβλαβή υλικά είναι μέρος ευρέως οργανωμένου εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος συνοδεύεται από προδιαγραφόμενο έλεγχο από τρίτους ανά τρίμηνο καθώς και από υποχρεώσεις τεκμηρίωσης και απόδειξης. Στην περίπτωση απόρριψης χρησιμοποιημένης ξυλείας προδιαγράφεται αναγκαστικά θερμική επεξεργασία.


9. Kurze Begründung
Το διάταγμα περί χρησιμοποιημένης ξυλείας θεωρείται πιλοτικό σχέδιο για κανονισμούς σχετικούς με υλικά εν όψει της συγκεκριμενοποίησης απαιτήσεων για την αβλαβή αξιοποίηση απορριμμάτων. Ενιαίες απαιτήσεις της ΕΚ για την απόρριψη χρησιμοποιημένης ξυλείας δεν υφίστανται προς το παρόν. Οι απαιτήσεις για τη συμβατή με το περιβάλλον απόρριψη χρησιμοποιημένης ξυλείας προσδιορίζονται σύμφωνα με το δίκαιο του εκάστοτε κράτους μέλους. Σχετικά με το θέμα αυτό το διάταγμα αποσκοπείται να καθορίσει εθνικά συμβατά με το περιβάλλον πρότυπα απόρριψης για χρησιμοποιημένη ξυλεία.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
a. Νόμος περί οικονομίας κυκλώματος και απορριμμάτων της 27.09.1994 (BGBl. I σελ. 2705), που τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 4 του νόμου
της 9.09.2001 (BGBl. I. σελ. 2331),
Διάταγμα περί απορριμάτων της 26.06.2000 (BGBl. I σελ. 932),
Σχέδιο του διατάγματος περί καταλόγου απορριμμάτων
(Ημερομηνία: 26.09.2001),
Διάταγμα περί απόδειξης της 10.09.1996 (BGBl. I σελ. 1382,1997 I
σελ. 2860),
Διάταγμα περί απόρριψης για ειδικές επιχειρήσεις της 10.09.1996 (BGBl. I σελ. 1421), που τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 6 του νόμου της 9.09.2001 (BGBl. I. σελ. 2331),
Ομοσπονδιακό διάταγμα περί ρύπανσης στη διατύπωση της γνωστοποίησης
της 14.05 1990 (BGBl. I σελ. 880), που τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 1 του νόμου της 09.09.2001 (BGBl. I σελ. 2331),
Διάταγμα περί μικρών και μεσαίων εγκαταστάσεων καύσης στη διατύπωση της γνωστοποίησης της 14.03.1997 (BGBl. I σελ. 490), που τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 3 του νόμου της 27.07.2001 (BGBl. I
σελ. 1950),
Διάταγμα περί εγκαταστάσεων που χρειάζονται άδεια στη διατύπωση της γνωστοποίησης της 14.03.1997 (BGBl. I σελ. 504), που τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 4 του νόμου της 27.07.2001 (BGBl. I σελ. 1950),
Διάταγμα περί μεγάλων εγκαταστάσεων καύσης της 22.06.1983 (BGBl. I
σελ. 719), που τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 6 του νόμου της 03.05.2000 (BGBl. I σελ. 632),
Διάταγμα περί εγκαταστάσεων καύσης για απορρίμματα και όμοια καύσιμα υλικά της 23.11.1990 (BGBl. I σελ. 2545, Ι σελ. 2832), που τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 6 του νόμου της 27.07.2001 (BGBl. I σελ. 1950).
Τεχνική οδηγία για τη διατήρηση της καθαρότητας του αέρα
της 27.02.1986 (GMBl 95, 202)
Νόμος περί χημικών ουσιών στη διατύπωση της γνωστοποίησης
της 25.07.0994 (BGBl. I σελ. 1703), που τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 13 του νόμου της 09.09.2001 (BGBl. I σελ. 2331).
Απαγορευτικό διάταγμα περί χημικών ουσιών στη διατύπωση της γνωστοποίησης
της 19.07 1996 (BGBl. I σελ. 1151), που τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 2 του διατάγματος
της 26.06. 2000 (BGBl. I σελ. 932).
Διάταγμα περί επικίνδυνων υλικών στη διατύπωση της γνωστοποίησης της 15.11.1999 (BGBl. I σελ. 2233, 2000 Ι σελ. 739), που τροποποιήθηκε τελευταία με το άρθρο 2 § 38 του νόμου
της 20.07.2000 (BGBl. I σελ. 1045).

c. Όπως εκτέθηκε ήδη στο σημείο 8, καθορίζονται οριακές τιμές για την περιεκτικότητα σε συγκεκριμένα επικίνδυνα υλικά (βαρέα μέταλλα, PCP,PCB) στο άρθρο 1 του διατάγματος περί χρησιμοποιημένου ξύλου για πριονίδια και κομμάτια ξύλου, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως υλικό (κατασκευή π.χ. μοριοσανίδων και επίπλων). Πριονίδια και κομμάτια ξύλου τα οποία υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που αναφέρονται στο παράρτημα II (για την § 3 εδ. 1) του διατάγματος περί χρησιμοποιημένου ξύλου δεν επιτρέπεται συνεπώς να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξύλινων υλικών. Με αυτό τον περιορισμό ως προς τη χρήση αποσκοπείται να επιτευχθεί τόσο μια όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση των χρηστών με επικίνδυνα υλικά (π.χ έπιπλα φτωχά σε επιβλαβή υλικά), όσο και αποκλεισμός αυτών των επικίνδυνων υλικών από το οικονομικό κύκλωμα.

Ο συμβατός με το περιβάλλον αποκλεισμός των επιβλαβών ουσιών από το οικονομικό κύκλωμα αποσκοπείται να επιτευχθεί στην ενεργειακή αξιοποίηση μέσω του ότι το χρησιμοποιημένο ξύλο, σε συνάρτηση με τον βαθμό επιβάρυνσής του, θα επιτρέπεται να καίεται μόνο σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις καύσεως.

Οι αρνητικές επιπτώσεις των αναφερόμενων επιβλαβών ουσιών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον είναι αρκετά γνωστές και υπήρξαν ήδη βάσει διαφορετικών κοινοτικών κανονισμών. Μπορεί για αυτό τον λόγο να μην χρειαστούν αντίστοιχες τοξικολογικές και οικολογικοτοξικολογικές πληροφορίες για την αξιολόγηση αυτών των ουσιών.

Τέλος ας αναφερθεί ότι τα συμβατά με το περιβάλλον πρότυπα απόρριψης που καθορίζονται στο διάταγμα περί χρησιμοποιημένης ξυλείας και οι περιορισμοί χρήσης - που συνδέονται με αυτά - ισχύουν μόνο σε εθνικό επίπεδο. Επειδή δεν υφίστανται προς το παρόν ενιαίες απαιτήσεις της ΕΚ για την απόρριψη χρησιμοποιημένης ξυλείας, το διάταγμα για την προστασία της ελευθερίας της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων σύμφωνα με την § 1 εδ. 4 αριθμός 2 δεν ισχύει για τη διασυνοριακή διακίνηση μεταχειρισμένης ξυλείας.


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Όχι


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Όχι


14. Steuerliche Maßnahmen
ΌχιDavid O'Sullivan
Γενικός Γραμματέας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation mit Ihrer Meinung ganz einfach einen Beitrag zu einer beliebigen Notifizierung leisten.
Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


Keine Beiträge zu dieser Notifizierung gefunden