Forebyggelse af tekniske handelshindringer

"Lad ikke hindringer stå i vejen for Deres succes"

Det er helt centralt for virksomheder at opnå succes. For at opnå dette forsøger virksomheder at identificere hindringer, før de får en negativ indvirkning. Det samme princip gælder for tekniske handelshindringer i det indre marked.

(EU) 2015/1535-proceduren har til formål at forhindre, at der opstår hindringer for det indre marked. Medlemsstater notificerer deres lovgivningsmæssige projekter vedrørende produkter og informationssamfundets tjenester til Kommissionen, som analyserer de pågældende projekter på baggrund af EU-lovgivning. Medlemsstaterne deltager på lige fod med Kommissionen i denne procedure og kan også tilkendegive deres holdninger til de notificerede udkast.

TRIS-database (Technical Regulations Information System):

På den måde fungerer 2015/1535-proceduren også som et forum for dialog mellem Kommissionen og medlemsstaterne, hvor Deres stemme kan blive hørt.


Hurtig søgning

Notifikationer for de seneste 7 dage

Slideshow       Liste

Frankrig Frankrig - 18/07/2019
[FR] Décret modifiant le décret n° 2003-587 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la conso[...]

Se notifikation Se notifikation

Italien Italien - 22/07/2019
[IT] Protocollo d’intesa per l’individuazione di forme di tutela del consumatore verso i rischi derivanti da un possibile uso[...]

Se notifikation Se notifikation

Italien Italien - 17/07/2019
Udkast til tværministerielt dekret om "Godkendelse af tekniske standarder for brandforebyggelse for beskyttede bygninger i he[...]

Se notifikation Se notifikation

Østrig Østrig - 22/07/2019
[DE] AMA-Gütesiegel-Richtlinie Obst-Gemüse-Speiseerdäpfel [DE]

Se notifikation Se notifikation

Litauen Litauen - 19/07/2019
[LT] Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11d. įsakymo Nr. 487 "Dėl Ala[...]

Se notifikation Se notifikation

Spanien Spanien - 19/07/2019
[ES] Proyecto de Orden por la que se determinan los porcentajes de detracción aplicables a las modalidades del juego del bin[...]

Se notifikation Se notifikation

Belgien Belgien - 22/07/2019
[NL] Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van zoönotische Salmonella bij pluimvee. [NL]

Se notifikation Se notifikation

Tyskland Tyskland - 19/07/2019
[DE] Zusätzliche Technische Vertragbedingungen für Ingenieurbauten - ZTV-ING Teil 4 Stahlbau, Stahlverbundbau - Abschnitt 2[...]

Se notifikation Se notifikation

Nederland Nederland - 17/07/2019
Dekret af [datoen indsættes] om ændring af dekret fra 2014 om emballagehåndtering vedrørende indførelse af et mål for separat[...]

Se notifikation Se notifikation

Spanien Spanien - 19/07/2019
[ES] Orden APA, apa /2019, de de , por la que se por la que se modifican los anexos I, III y VI del Real D[...]

Se notifikation Se notifikation

Spanien Spanien - 19/07/2019
[ES] Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad[...]

Se notifikation Se notifikation

Danmark Danmark - 19/07/2019
Bekendtgørelse om forbud mod mikroplast i kosmetiske produkter, som afrenses

Se notifikation Se notifikation

Spanien Spanien - 19/07/2019
[ES] ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, DE TRANSPOSICIÓN DE LAS DIRECTIVAS (UE) 2[...]

Se notifikation Se notifikation

Irland Irland - 19/07/2019
[EN] Microbeads (Prohibition) Bill 2019 [EN]

Se notifikation Se notifikation

Rumænien Rumænien - 22/07/2019
[RO] CONDIŢII MINIME TEHNICE DE VERIFICARE A MIJLOACELOR DE JOC [RO]

Se notifikation Se notifikation

Frankrig Frankrig - 18/07/2019
[FR] Décret relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique [FR]

Se notifikation Se notifikation

Slovakiet Slovakiet - 18/07/2019
[SK] Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení [...]

Se notifikation Se notifikation

Nederland Nederland - 16/07/2019
Dekret om ændring af dekretet om fyrværkeri vedrørende obligatorisk udlevering af sikkerhedsbriller, antændelseslunter og vej[...]

Se notifikation Se notifikation

Island Island - 17/07/2019
[EN] Act No. 121/2013, on amendments on Act on Radiation Protection, No. 44/2002, with subsequent amendments (changes in insp[...]

Se notifikation Se notifikation

Det Forenede Kongerige Det Forenede Kongerige - 17/07/2019
IR 2102 – UK-grænsefladekrav 2102 Licensfritagede repeatere til mobiltelefoner til statisk indendørsbrug og med lav forstærkn[...]

Se notifikation Se notifikation

Slovenien Slovenien - 19/07/2019
[SL] Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije [SL]

Se notifikation Se notifikation

Østrig Østrig - 19/07/2019
[DE] Novelle der Patronenprüfordnung 2013 [DE]

Se notifikation Se notifikation

Østrig Østrig - 19/07/2019
[DE] Novelle der Beschussverordnung 2013 [DE]

Se notifikation Se notifikation

Østrig Østrig - 19/07/2019
[DE] Novelle der Prüfzeichenverordnung 2013 [DE]

Se notifikation Se notifikation

Spanien Spanien - 19/07/2019
[ES] Proyecto de Real Decreto por el que se regulan y flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las disposicione[...]

Se notifikation Se notifikation

Mailingliste

Fra i dag kan du anvende vores automatiske meddelelsessystem ved at abonnere på én eller flere notifikationskategorier. TRIS vil automatisk meddele dig via e-mail, så snart en ny, notificeret tekst modtages inden for den kategori/de kategorier, du har valgt.

ABONNÈR NU

Abonnerer du allerede? Ændr dit abonnement eller opsig det.

Data protection

This privacy statement provides information about the processing and the protection of your personal data in line with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data (repealing Regulation (EC) No 45/2001).