Předcházení technickým překážkám obchodu

„Nedovolte překážkám, aby vám bránily v dosažení úspěchu“

Úspěch je pro vaše podnikání velmi důležitý. Abyste jej mohli dosáhnout, snažíte se odhalovat překážky ještě před tím, než se negativně projeví. Stejný princip platí pro technické překážky v rámci vnitřního trhu.

Cílem postupu podle směrnice (EU) 2015/1535 je zamezit vzniku překážek na vnitřním trhu ještě před tím, než se tyto začnou projevovat. Členské státy oznamují návrhy svých právních předpisů týkajících se výrobků a služeb informační společnosti Komisi, která tyto návrhy analyzuje na pozadí právních předpisů EU. Členské státy se tohoto postupu účastní s Komisí jako její rovný partner a mají rovněž možnost vydávat stanoviska k oznamovaným návrhům.

Informační systém technických předpisů (TRIS):

Postup podle směrnice 2015/1535 je tedy nástrojem vedení dialogu mezi Komisí a členskými státy, ve kterém máte možnost nechat zaznít svůj hlas.


 


Rychlé vyhledávání

Oznámení za poslední 7 dny

Prezentace       Seznam

Švédsko Švédsko - 11/02/2019
[SV] Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och aerosolbe[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Francie Francie - 12/02/2019
[FR] Arrêté relatif aux matériaux et objets en caoutchouc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux s[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Finsko Finsko - 15/02/2019
[FI] Valtioneuvoston asetus lievästi denaturoidun etanolin valmistamisessa käytettävistä denaturoimisaineista [FI]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Dánsko Dánsko - 14/02/2019
[DA] Udkast til bekendtgørelse om fødevarehygiejne [DA]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Belgie Belgie - 14/02/2019
[NL] Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarde[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Itálie Itálie - 13/02/2019
[IT] Progetto di regola tecnica recante modifica alle regole tecniche in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenim[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Litva Litva - 13/02/2019
[LT] Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Mažais kiekiais iš augalinių maisto produktų gam[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Španělsko Španělsko - 15/02/2019
[ES] Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Švédsko Švédsko - 12/02/2019
[SV] Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö på fartyg [SV]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Itálie Itálie - 13/02/2019
[IT] Progetto di regola tecnica recante modifica alle regole tecniche in materia di apparecchi da divertimento ed intrattenim[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Polsko Polsko - 11/02/2019
[PL] projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnyc[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Belgie Belgie - 14/02/2019
[NL] Ontwerp sectoraal akkoord ter verhoging van het aanbod van gecertificeerde houtproducten uit duurzaam beheerde bossen 20[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Česká republika Česká republika - 11/02/2019
Návrh vyhlášky o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Polsko Polsko - 11/02/2019
[PL] Projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu [PL]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Itálie Itálie - 13/02/2019
[IT] Schema di regolamento recante disposizioni che consentono la produzione, la commercializzazione e l’uso del pastazzo qua[...]

Náhled na oznámení Náhled na oznámení

Seznam příjemců

Od dnešního dne můžete používat náš automatický systém hlášení přihlášením se k jedné či více kategorií oznámení. TRIS Vás bude automaticky informovat e-mailem, jakmile se nový oznámený text objeví ve Vámi zvolené kategorii či ve Vámi zvolených kategoriích.

PŘIHLÁSIT SE NYNÍ

Jste již přihlášen(-a)? Jednoduchá správa přihlášení nebo odhlášení.