Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Iceland

Múraraiðn (Iceland)

 • Generic name of profession

  Title:
  Mason /Bricklayer
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Múraraiðn
  Translation(s):
  Masonry (EN)
  Country:
  Iceland
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  Other  

  Not applicable.

  National legislation:

  The Industrial Act no. 42/1978 and Regulation no. 940/1999 on Regulated Industrial Professions.

  Useful link:
  http://eng.idnadarraduneyti.is/laws-and-regulations/

  Regulation

   
  Type of regulation :
  Reserves of activities and protected title

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition
  Level in case of subsidiary application of GS:
  SEC - Certificate attesting the completion of a secondary course , Art. 11 b
  Prior check of qualifications for a temporary and/or occasional provision of services:
  No
 • Activities

  Description of activities:

  Múrari þekkir helstu eiginleika og verkan efna sem notuð eru í múrverki og gerir sér grein fyrir mögulegum hættum sem notkun þeirra felur í sér og umhverfisáhrifum sem þau geta haft. Hann þekkir og kann rétta beitingu allra helstu véla og verkfæra sem múrarar nota við vinnu sína. Hann þekkir til öryggismála á vinnustað og hagar vinnu sinni þannig að heilsu og öryggi, eigin og annarra, stafi ekki hætta af. Hann þekkir til vinnu við jarðvegsfyllingar í mannvirkjagrunnum og getur lagt steypustyrktarjárn og bendinet í steinsteypuvirki. Hann kann góð skil á blöndun og niðurlagningu steinsteypu. Hann hefur vald á múr- og þunnhúðun veggja og lofta innan húss og utan. Hann getur metið og gert við múr- og steypuskemmdir og þekkir til árauna á einstaka byggingarhluta og tæknilegar útfærslur þeirra.

  Translation(s):

  The holder of the qualification is familiar with the main qualities and workings of materials used in masonry, knows the correct handling of those and understands the possible dangers and environmental effects they may have. He/she is familiar with and knows the correct application of all major machines and tools that masons use in their work. He/she is familiar with safety precautions in the workplace and arranges his or her work in such a way that health and safety, of self and others, is not at risk. He/she is familiar with soil filling in the foundations of man-made structures and can lay concrete reinforcements and binding nets in concrete structures. He/she is thoroughly familiar with the mixing and pouring of concrete. He/she is capable of plastering walls and ceilings indoors and outdoors. He/she can assess and repair damage to plaster and concrete and is familiar with strain on different building components and their technical realisation.

  (EN)
The database contains information on regulated professions, statistics on migrating professionals,contact points and competent authorities, as provided by EU Member States, EEA countries and Switzerland.
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.