Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Romania

Ofiter Punte Secund (Romania)

 • Generic name of profession

  Title:
  Ship's Deck officer class II / 1st mate
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Ofiter Punte Secund
  Translation(s):
  Chief Mate (EN)
  Country:
  Romania
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  DIRECTIVE 2008/106/EC
  National legislation:

  Ministry of Transports Order No. 1252 of 13/08/2014

  Useful link:
  http://portal.rna.ro/english/Pagini/Ordin%201252%20EN.PDF

  Regulation

   
  Type of regulation :
  Reserves of activities

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2008/106/EC
  Additional information :

  and DIRECTIVE 2012/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 November 2012 amending Directive 2008/106/EC on the minimum level of training of seafarers

  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  Not applicable
  Qualification level:
  NA - Not applicable
  Prior check of qualifications for a temporary and/or occasional provision of services:
  No
  Prior check of qualifications only for individual professionals not benefiting from automatic recognition:
  No
 • Activities

  Description of activities:

  Planificarea unui voiaj şi conducerea navigaţiei. Coordonarea operaţiunilor de căutare şi salvare. Stabilirea măsurilor organizatorice şi de procedura pentru serviciul de cart . Menţinerea siguranţei navigatiei prin folosirea informaţiilor obţinute din sistemul şi echipamentul de navigaţie pentru luarea deciziilor de comandă . enţinerea siguranţei navigaţiei prin utilizarea ECDIS şi sisteme de navigaţie asociate, pentru a asista luarea deciziilor de comandă. Manevra şi conducerea navei în toate condiţiile.Conformarea monitorizarii şi a controlului cu cerinţele legislative şi cu măsurile de asigurare a siguranţei vieţii pe mare, de securitate şi protecţia mediului marin. Menţinerea siguranţei şi securităţii echipajului şi pasagerilor navei, precum şi menţinerea stării operative a mijloacelor de salvare de luptă împotriva incendiului şi a altor sisteme de siguranţă. Administrarea conducerii şi abilitatea de a munci în echipă .Organizarea şi aplicarea asistenţei medicale la bord.

  Translation(s):

  Plan a voyage and conduct navigation.Coordinate search and rescue operations. Establish watchkeeping arrangements and procedures. Maintain safe navigation through the use of information from navigation equipment and systems to assist command decision making. Maintain the safety of navigation through the use of ECDIS and associated navigation systems to assist command decision making. Manoeuvre and handle a ship in all conditions. Monitor and control compliance with legislative requirements and measures to ensure safety of life at sea, security and the protection of the marine environment. Maintain safety and security of the ship’s crew and passengers and the operational condition of lifesaving, firefighting and other safety systems. Use of leadership and managerial skill. Organize and manage the provision of medical care on board.

  (EN)
The database contains information on regulated professions, statistics on migrating professionals,contact points and competent authorities, as provided by EU Member States, EEA countries and Switzerland.
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.