Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Czech Republic

Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže (Czech Republic)

 • Generic name of profession

  Title:
  Tattoos/ body piercings/ permanent make-up
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
  Translation(s):
  Activities disturbing the integrity of human skin (EN)
  Country:
  Czech Republic
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  Other  

  The profession is regulated only by national legislation.

  National legislation:

  Sections 6, 7, 8, 24 of Act No 455/1991 Coll., the Trade Licensing Act, as amended

  Useful link:
  http://uok.msmt.cz/uok/ru_detail.php?id=140&flet=&forg=0&ftype=0&fpg=2&ftxt=&lang=en&dl=en

  Regulation

   
  Type of regulation :
  Other  

  The access to a business is based on qualifications of an entreprenuer (licensing system based on qualifications). Moreover, the entrepreneur is required to ensure that such activities are carried on solely by natural persons complying with professional competence

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition
  Level in case of subsidiary application of GS:
  ATT - Attestation of competence , Art. 11 a
  Prior check of qualifications for a temporary and/or occasional provision of services:
  No
  Prior check of qualifications only for individual professionals not benefiting from automatic recognition:
  No
 • Activities

  Description of activities:

  Dekorativní výkony na zdravé lidské kůži s cílem estetické úpravy jejího vzhledu, při kterých je porušována celistvost kůže. Vpravování schválených zdravotně nezávadných cizorodých látek jako pigmentů, kovových předmětů a obdobných materiálů do kůže pomocí sterilních nástrojů a speciálních přístrojů nebo pomůcek na jednorázové použití. Provádění permanentního make-upu, tetování, piercingu, nastřelování náušnic a podobně. Obsahem živnosti není vpravování dalších látek používaných při zdravotním ošetření pleti, jako je například kyselina hyaluronová, botulotoxin.

  Translation(s):

  Decorative operations on healthy human skin in order to edit its aesthetic appearance, in which skin integrity is violated. Approved by injecting harmless foreign substances such as pigments, metal objects, and similar materials into the skin using sterile instruments and special instruments or disposable aids. Implementation of permanent makeup, tattooing, piercing, shooting earrings and so on. The trade does not cover the insertion of other substances used in skin health treatments, such as hyaluronic acid, botulinum toxin.

  (EN)
The database contains information on regulated professions, statistics on migrating professionals,contact points and competent authorities, as provided by EU Member States, EEA countries and Switzerland.
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.