Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Czech Republic

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny (Czech Republic)

 • Generic name of profession

  Title:
  Gas technician
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
  Translation(s):
  Installation, repair, inspection and testing of gas equipment and filling of vessels with gas (EN)
  Country:
  Czech Republic
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  Other  Profession is regulated only by national legislation.
  National legislation:
  For the areas where the competent recognition authority is the Czech Mining Authority - Decree No.392/2003 Coll. - Art. 12 par 9. For the areas where the competent recognition authority is the Ministry of Industry and Trade - Sections 6, 7, 8, 21 and 22 of Act No 455/1991 Coll., the Trade Licensing Act, as amended. For the areas where the competent recognition authority is the Ministry of Labour and Social Affairs - Decree No 21/1979 Coll., defining specified gas equipment and stipulating conditions for assuring its safety, Article 4 Decree No 85/1978 Coll., on inspecting, revisioning and testing gas eqiupment, as amended, Article 11.
  Useful link:
  http://uok.msmt.cz/uok/ru_detail.php?id=607&flet=&forg=0&ftype=0&fpg=6&ftxt=&lang=en&dl=en

  Regulation

   
  Type of regulation :
  Reserves of activities

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  General system of recognition - primary application
  Qualification level:
  ATT - Attestation of competence , Art. 11 a
  Prior check of qualifications for a temporary and/or occasional provision of services:
  Yes
 • Activities

  Description of activities:
  V hornických oblastech, je kompetentní uznávací orgán Český báňský úřad. V ostatních oblastech (kromě drah, lanovek, vleků), je kompetentní uznávací orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vstup do podnikání je regulován Ministerstvem průmyslu a obchodu. Odborně způsobilá osoba, která provádí revize technického stavu provozovaných plynových a tlakových zařízení a plynových systémů. Ověřuje technickou způsobilost jednotlivých technických zařízení, provádí zkoušky nebo rozbory podle stanovených podmínek, norem a bezpečnostních předpisů. Zpracovává zprávy o revizi příslušných technických zařízení a vystavuje úředně ověřené protokoly a osvědčení.
  Translation(s):
  In mining areas, the competent recognition authority is Czech Mining Authority. In other areas (excluding railways, cableways, ski lifts), the competent recognition authority is the Ministry of Labour and Social Affairs. When establishing a business the competent authority is the Ministry of Industry and Trade. (EN)
  Installation, repair, inspection and testing of gas equipment, which is equipment for production and treatment of gas, storage and transport of gases, filling gas tanks, including pressure stations, gas liquefaction and evaporation, increasing and decreasing gas pressure, gas distribution, gas consumption by combustion. For gases for the purpose of this regulation be considered substances whose critical temperature is lower than +50 ° C, or substances, which is at a temperature of +50 ° C absolute pressure higher than 0.3 MPa. Vessel filling, filling station operation on propane and compressed gases. Implementation of any plynoinstalatérských work, making connections for gas appliances, installation of domestic gas with accessories, installation of other appliances. (EN)
The database contains information on regulated professions, statistics on migrating professionals,contact points and competent authorities, as provided by EU Member States, EEA countries and Switzerland.
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.