Navigation path

Search

Generic name of profession - Nuclear technician

Back to homepage Back to previous screen

Table showing all countries in which this profession is regulated, with the name of the profession as used in the country. By clicking on the name you can access details of the regulated profession with the competent authorities and points of contact.

40 item(s) found, displaying 1 to 15   Page(s): 1, 2, 3, Item(s) per page:  Show all Clear
Name of regulated profession Country Region Recognition under Directive 2005/36/EC
Kontrolní fyzik Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Kontrolní fyzik při testování spouštění výzkumného jaderného reaktoru Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Nakládání s jadernými materiály Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Nakládání s radioaktivními odpady v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Operátor primární části reaktorového bloku Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Operátor sekundární části reaktorového bloku Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Operátor výzkumného reaktoru Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Opětovné uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po výměně jaderného paliva Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Provádění rekonstrukce nebo jiných změn ovlivňujících jadernou bezpečnost jaderné elektrárny Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Přímé řízení provádění jednotlivých kroků testů fyzikálního a energetického spouštění na blokové dozorně reaktorového bloku jaderné elektrárny (provozní fyzik) Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Směnový inženýr při řízení a provozu celé jaderné elektrárny Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Uvádění jaderného zařízení do provozu Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Vedoucí reaktorového bloku Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Vedoucí směny výzkumného reaktoru Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Vědecký vedoucí spouštění výzkumného reaktoru Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
The database contains information on regulated professions, statistics on migrating professionals,contact points and competent authorities, as provided by EU Member States, EEA countries and Switzerland.
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.