Navigation path

Search

Generic name of profession - Nuclear and radiation professions not elsewhere classified

Back to homepage Back to previous screen

Table showing all countries in which this profession is regulated, with the name of the profession as used in the country. By clicking on the name you can access details of the regulated profession with the competent authorities and points of contact.

24 item(s) found, displaying 1 to 15   Page(s): 1, 2, Item(s) per page:  Show all Clear
Name of regulated profession Country Region Recognition under Directive 2005/36/EC
Dovoz nebo vývoz jaderných položek nebo průvoz jaderných materiálů a vybraných položek Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření řízením a vykonáváním zkoušek v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím předpisem Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Mezinárodní přeprava radioaktivních odpadů v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Odborná příprava vybraných pracovníků Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Přeprava jaderných materiálů a radioaktivních látek stanovených prováděcím předpisem Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Umístění jaderného zařízení nebo úložiště radioaktivních odpadů Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie v jednotlivých etapách a v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím předpisem Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Výstavba jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Zpětný dovoz radioaktivních odpadů vzniklých při zpracování materiálů vyvezených z České republiky Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
kvalifitseeritud kiirgusekspert Estonia All regions General system of recognition - primary application
Stralingsdeskundige Netherlands All regions General system of recognition - primary application
Dozymetrysta reaktora badawczego Poland All regions General system of recognition - primary application
Kierownik reaktora badawczego Poland All regions General system of recognition - primary application
Kierownik składowiska odpadów promieniotwórczych Poland All regions General system of recognition - primary application
Kierownik zmiany reaktora badawczego Poland All regions General system of recognition - primary application
The database contains information on regulated professions, statistics on migrating professionals,contact points and competent authorities, as provided by EU Member States, EEA countries and Switzerland.
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.