Navigation path

Search

Generic name of profession - Radio protection officer (non-medical)

Back to homepage Back to previous screen

Table showing all countries in which this profession is regulated, with the name of the profession as used in the country. By clicking on the name you can access details of the regulated profession with the competent authorities and points of contact.

6 item(s) found, displaying 1 to 6   Page(s): 1, Item(s) per page:   Clear
Name of regulated profession Country Region Recognition under Directive 2005/36/EC
Provádění osobní dozimetrie a dalších činností v oblasti radiační ochrany Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Vykonávání soustavného dohledu na dodržování radiační ochrany na pracovištích III. a IV. kategorie Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Vykonávání soustavného dohledu s přímou zodpovědností za zajištění radiační ochrany při vykonávání radiačních činností Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Řízení služeb měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech, ve vodě určené k veřejnému zásobování pitnou vodou a v balené vodě Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Řízení služeb měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku Czech Republic All regions General system of recognition - primary application
Inspektor ochrony radiologicznej z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych Poland All regions General system of recognition - primary application
The database contains information on regulated professions, statistics on migrating professionals,contact points and competent authorities, as provided by EU Member States, EEA countries and Switzerland.
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.