European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Domovská stránka

 

Register certifikovaných podnikov obranného priemyslu (CERTIDER) umožní centrálne vyhľadávanie informácií o podnikoch, ktoré sú certifikované podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci EÚ.

Register obsahuje zoznam príslušných orgánov zodpovedných za certifikáciu, zoznam certifikovaných podnikov, údaje o certifikátoch a odkazy na príslušné právne predpisy.