European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Welkom bij

 

Het Register van gecertificeerde defensiegerelateerde ondernemingen (CERTIDER) centraliseert de informatie over bedrijven die gecertificeerd zijn op grond van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de EU.

Het bevat de lijst van bevoegde certificatie-instanties, de lijst van gecertificeerde ondernemingen, de certificaatgegevens en de links naar relevante wetgeving.