European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Malonu, kad lankotės svetainėje

 

Sertifikuotų su gynyba susijusių įmonių registre (CERTIDER) galėsite rasti centralizuotą informaciją apie įmones, sertifikuotas pagal 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo.

Šiame registre pateiktas sertifikuoti kompetentingų institucijų sąrašas, sertifikuotų įmonių sąrašas, informacija apie sertifikatus ir nuorodos į atitinkamus teisės aktus.