European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Dobro došli u

 

Registar certificiranih poduzeća iz obrambenog sektora (CERTIDER) omogućuje centralno pretraživanje podataka o poduzećima certificiranim u skladu s Direktivom 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o pojednostavnjivanju uvjeta za transfer obrambenih proizvoda unutar EU-a.

Registar sadržava popis tijela nadležnih za certifikaciju, popis certificiranih poduzeća, pojedinosti o certifikatima i poveznice na relevantno zakonodavstvo.