European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Tervetuloa

 

Luotettavuustodistuksen saaneiden puolustukseen liittyvien yritysten rekisteristä (Certider) saa keskitetysti tietoa yrityksistä, jotka ovat saaneet luotettavuustodistuksen yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta 6. toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/43/EY nojalla.

Tämä rekisteri sisältää luotettavuustodistuksen myöntävien toimivaltaisten viranomaisten luettelon, luotettavuustodistuksen saaneiden yritysten luettelon, tiedot luotettavuustodistuksista ja linkit asiaankuuluvaan lainsäädäntöön.