European Commission - Growth

For a better experience, please enable Javascript!

Velkommen til

 

I det certificerede register over forsvarsrelaterede virksomheder (CERTIDER) kan du finde oplysninger om virksomheder, der er certificeret under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/43/EF af 6. maj 2009 om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsrelaterede produkter inden for EU.

Registret indeholder listen over kompentente certificeringsmyndigheder, listen over certificerede virksomheder, oplysninger om certifikaterne og links til den relevante lovgivning.